úřední e-deska

úřední e-deska

menu

úvodní stránka
kontakty
úřední hodiny
historie obce
zajímavosti
zastupitelstvo obce
vyhlášky obce
GDPR
územní plán
místní knihovna
fotogalerie
informace Farářka
pohlednice obce
registr oznámení
napište nám
autor stránek

naše obec

nové fotografie

9. Vranovský kapřík

Apokalypsa na Farářce

Dětský den 2017

Rybářské závody 2017

Oprava studny

Dětský den

Pojízdná prodejna - řezník

7. RYBÁŘSKÉ ZÁVODY - MEMORIÁL OLDŘICHA SALCBURGERA

6.ročník Vranovského kapříka

Dětský den 2015

Čištění studny

Čištění vody

Rybářské závody 2014

Dětský den

Okrsková soutěž hasičů Oslnovice

Přednáška o Cestě
do Istambulu

 
 

informace Farářka


ELEKTRIFIKACE
Dne 11.5.2019 bude ve 14 hodin za účasti projektanta schůze zájemců o připojení. Účastníci budou seznámeni s momentálním stavem,otázkou vyvážení odpadních vod a způsobem připojení. Účast všech zájemců je nutná.Dodatečné připojení nebude možné!

šerif Frank

 

Stanovení ochranných pásem vodního zdroje Vranov
S platností od 15.5.2018 vydal Kr.úřad Jm.kraje opatření obecné povahy týkající se ochranných pásem,lodní dopravy,kempování ,opravy chat atd. Plné znění lze stáhnout na : Jihomoravský krajský úřad-životní prostředí
portál -Opatření obecné povahy-stanovení ochranných pásem vodního zdroje Vranov.
Doporučuji seznámit se s tímto dokumentem.

šerif Frank

 

! Informace o poplatcích pro majitele chat pro rok 2019 !
9. Vranovský kapřík
Apokalypsa na Farářce
Rybářské závody 2017
Oprava studny
Pojízdná prodejna - řezník
7. RYBÁŘSKÉ ZÁVODY - MEMORIÁL OLDŘICHA SALCBURGERA
Schůze osady Farářka 25.7.2015
6.ročník Vranovského kapříka
Čištění studny
Čištění vody
Rybářské závody 2014
Schůze chatařů osady Farářka 2014
Aktuální zprávy
Vyjádření k nebezpečné komunikaci na Farářku
Rybářské závody 2013
ZPRÁVA ZE SCHŮZE CHATAŘŮ 20.7.2013
Farářka - Dětský den 2013
Historie lodí na přehradě
OZV č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Vranovský kapřík
Snížení rychlosti
Zápis z besedy s vedoucím dispečinku povodí Moravy
Zápis ze schůze chatařů 21.7.2012
Beseda s vedoucím dispečinku povodí Moravy
Odprodej pozemků pod chatou
Schůze chatařů 2012
Dětský den 2.6.2012 Farářka
Informace pro majitele rekreačních chat v katastru obce Oslnovice
Zápis ze schůze chatařů osady Farářka 16.7.2011
Informace pro majitele rekreačních chat pro rok 2011
Historie
Komíny
Telefon pro rybáře
Studna
Elektrifikace
zápis z ustavujícího OVF
zpráva o činnosti k 30.9.2010

 
 

symboly obce

symboly obce

rozpočtové dokumenty obce

Czech POINT

Portál krizového řízení pro JMK

Navštivte Vranovsko

Kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 

Cyklopouť
za Cyrilem
a Metodějem