Obec Oslnovice

telefon +420 724 185 323

email oslnovice@tiscali.cz

Znak Obec Oslnovice

V roce 2024 se poplatky oproti roku 2023 nemění.

Za odpady se platí stejně jako v minulých dvou letech 600,-Kč za poplatníka s trvalým pobytem v Oslnovicích který má více než 15 let a méně než 80 let.

Majitelé nemovitostí (dům nebo rekreační stavba, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a kde není více než 5 lůžek sloužících k ubytování ) platí za tuto nemovitost také roční poplatek 600,-Kč.

Podnikatelé v rekreaci, kteří mají více lůžek než 5, platí za každé další lůžko 120,- Kč nad částku 600,-Kč. Navíc musí z obcí uzavřít písemnou smlouvu.

viz obecně závazné vyhlášky 3/2021, a její změnová vyhláška,  a dále vyhláška 4/2021.

 

Poplatek z pobytu hradí ubytovatelé za pobyt za úplatu. Poplatek je ubytovatel povinný vybrat pro obec od ubytovaného odděleně od jiných služeb mu poskytujících. Sazba poplatku je 20,-Kč za každý započatý den pobytu. Podrobnosti k poplatku ve vyhlášce obce.

viz obecně závazná vyhláška 1/2021 o poplatku z pobytu

 

Poplatek za odběr vody z vodovodu Oslnovice-Chmelnice: paušální platba za chatu je 500,-Kč. Dodávka vody od 1.5. do 31.10. Kdo má vodoměr platí 300,- Kč základ plus 50,-Kč na každý m3 nad 3 m3. 

Poplatky se hradí na účet obce u Komerční banky a.s., číslo účtu 16429741/0100, variabilní symbol je vždy evidenční číslo chaty.

Další poplatky viz vyhlášky obce.

Odkazy

 

BLOND1 

banner klesti 

logo

logo 

Logoidsjmk 

nav 

Copyright 2024 Obec Oslnovice | Prohlášení o přístupnosti | Prohlášení o používání cookies | Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.