Vítejte na webových stránkách obce Oslnovice

 
 
com_urednideska
Dokumenty svazku obcí
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
21.10.2020 31.12.2020 Oznámení o zveřejnění dokumentů VAK Znojemsko
23.7.2020 30.6.2021 Informace o schválených dokumentech VAK
23.7.2020 30.6.2021 Oznámení o zveřejněných dokumentech VAK Znojemsko
15.7.2020 30.4.2021 Rozpočtová opatření Vranovsko 2020
15.7.2020 30.6.2021 Oznámení o uložených dokumentech Vranovsko 2020
18.1.2020 31.12.2020 Oznámení o schválených dokumentech VAK
7.1.2020 1.1.2021 Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2020 Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí vranovska
29.11.2019 31.12.2020 Zveřejnění dokumentů Jemnického mikroregionu
14.10.2019 31.12.2020 Oznámení o zveřejněných dokumentech Jemnického mikroregionu
 
Ostatní dokumenty
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
9.6.2020 6.8.2021 Dražební vyhláška
19.8.2019 3.9.2029 Seznam parcelních čísel kde není jednoznačně znám vlastník
 
Rozpočty
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
25.9.2020 31.3.2021 Rozpočtové opatření 5-2020
20.8.2020 31.3.2021 Rozpočtové opatření 4-2020
15.7.2020 31.3.2021 Rozpočtové opatření č. 3-2020
15.6.2020 31.3.2021 Rozpočtové opatření č. 2/2020
22.5.2020 30.4.2021 Rozpočtové opatření 1-2020
30.4.2020 30.4.2021 Rozpočet obce na rok 2020
30.4.2020 31.12.2023 Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2022-2023
31.12.2019 31.12.2020 Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2020
6.4.2018 31.12.2021 Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2021-2022
 
Usnesení a pozvánky
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
16.10.2020 23.10.2020 Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 23.10.2020
 
Veřejné vyhlášky
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
18.10.2020 2.11.2020 Oznámení o vydání Aktualizace č.1 a č.2 Zásad územního rozvoje JMK
29.9.2020 30.11.2020 Veřejná vyhláška OÚ Oslnovice poplatky za rok 2017
Obecní úřad Oslnovice jako správce daně v souladu s §10 zákona 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen daňový řád), v souladu s § 50 odst. 1 daňového řádu oznamuje, že od 29. 9. 2020 do 30.11.2020 v budově obecního úřadu, je ve dnech pondělí od 14.00 do 19.00 a pátek 9.00 do 12.00 zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.j. OUOs-001/2020, kterým je vyměřen místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2017, všem poplatníkům, kteří nezaplatili uvedený poplatek včas nebo ve správné výši podle obecně závazné vyhlášky obce Oslnovice č. 1/2016. Za den doručení tohoto hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění (§50 odst.2 daňového řádu). Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu jsou poplatníkovi zpřístupněny pouze údaje jemu stanovenému poplatku (§50 odst.3 daňového řádu). Proti vyměření místního poplatku se mohou poplatníci uvedeni v tomto hromadném předpisném seznamu odvolat písemně nebo ústně do protokolu u správce daně ve lhůtě 30 dnů ode dne, který následuje po dni ukončení vyložení tohoto hromadného předpisného seznamu. Vyměřený místní poplatek je splatný v náhradní lhůtě do 15 dnů ode dne nabytí právní moci hromadného předpisného seznamu. Splatný a nezaplacený místní poplatek, včetně příslušenství, se vymáhá výkonem daňové nebo soudní exekuce.
30.7.2020 31.12.2022 Opatření obecné povahy lesy- příloha rozšiřující
13.4.2020 31.12.2022 Opatření obecné povahy - lesy
12.12.2019 31.12.2022 Opatření obecné povahy-vyhláška lesy
4.9.2019 31.12.2022 Opatření obecné povahy-zalesňování
 
Závěrečné účty
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
13.7.2020 30.6.2021 Závěrečný účet za rok 2019 schválený zastupitelstvem obce
 
Informace dle zákona 106-1999 Sb
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
26.8.2019 10.9.2021 žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb,
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Kategorie
17.9.2020 11.10.2020
Oznámení o konání voleb do Zastupitelstva JMK a Senátu PČR
Ostatní dokumenty
17.8.2020 10.10.2020
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Zastupitelstev Jihomoravského kraje a Senátu Parlamentu ČR
Ostatní dokumenty
20.1.2020 30.9.2020
Výzva vlastníkům lesa 1-20
Ostatní dokumenty
30.6.2020 30.9.2020
Oznámení o zamýšleném převodu
Veřejné vyhlášky
30.7.2020 7.8.2020
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce
Usnesení a pozvánky
5.5.2020 4.8.2020
Nabídka pozemků k pronájmu
Ostatní dokumenty
12.3.2020 30.6.2020
Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu sdružení DSO Vranovsko
Dokumenty svazku obcí
22.5.2020 30.6.2020
Návrh závěrečného účtu "Sdružení" vranovsko za rok 2019 včetně příloh
Dokumenty svazku obcí
8.6.2020 30.6.2020
Návrh závěrečného účtu VAK Znojemsko včetně příloh
Dokumenty svazku obcí
5.6.2020 30.6.2020
Návrh závěrečného účtu Jemnický mikroregion
Dokumenty svazku obcí
28.6.2019 30.6.2020
Oznámení o zveřejněných dokumentech VaK Znojemsko
Dokumenty svazku obcí
22.4.2020 30.6.2020
Rozpočtové opatření č. 8-2019
Rozpočty
9.3.2019 30.6.2020
Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2022-2023
Rozpočty
21.6.2020 30.6.2020
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 29.6.2020
Usnesení a pozvánky
12.6.2020 30.6.2020
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019 včetně příloh
Závěrečné účty
8.7.2019 30.6.2020
Závěrečný účet obce Oslnovice za rok 2018 včetně příloh
Závěrečné účty
18.7.2019 30.6.2020
Oznámení o zveřejnění dokumentů VAK Znojemsko
Závěrečné účty
18.7.2019 30.6.2020
Oznámení o zveřejněných dokumentech sdružení Vranovsko
Závěrečné účty
12.6.2020 29.6.2020
Záměr obce prodej pozemků uvnitř nemovitostí fyzických osob
Ostatní dokumenty
17.5.2020 26.6.2020
Veřejná vyhláška 2.aktualizace ZÚR JMK
Veřejné vyhlášky
7.5.2020 22.6.2020
Veřejná vyhláška - návrh aktualizace ZÚR JMK
Veřejné vyhlášky
23.4.2020 31.5.2020
OZV 1-2020 o místním poplatku z pobytu
Obecně závazné vyhlášky
23.4.2020 31.5.2020
OZV 2-2020 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a části měst
Obecně závazné vyhlášky
23.4.2020 31.5.2020
OZV 3-2020 o místním poplatku ze vstupného
Obecně závazné vyhlášky
23.4.2020 31.5.2020
OZV 4-2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Obecně závazné vyhlášky
26.4.2020 27.5.2020
Veřejná vyhláška Finančního úřadu
Veřejné vyhlášky
9.4.2020 15.5.2020
Veřejná vyhláška Fú, daň z nemovitých věcí
Veřejné vyhlášky
5.2.2020 5.5.2020
Nabídka pozemků k pronájmu
Ostatní dokumenty
9.4.2019 30.4.2020
Rozpočet obce na rok 2019
Rozpočty
28.6.2019 30.4.2020
Rozpočtové opatření č. 1-2019
Rozpočty
18.8.2019 30.4.2020
Rozpočtové opatření č.2/2019
Rozpočty
10.11.2019 30.4.2020
Rozpočtové opatření 3,4,5 -2019
Rozpočty
31.12.2019 30.4.2020
Rozpočtové opatření č. 6-2019, č. 7-2019
Rozpočty
10.3.2020 30.4.2020
Návrh rozpočtu na rok 2020
Rozpočty
10.3.2020 30.4.2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na období 2022-2023
Rozpočty
15.4.2020 22.4.2020
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 22.4.2020
Ostatní dokumenty
1.4.2020 22.4.2020
Záměr - změna pronájmu parc.č. 792-17
Ostatní dokumenty
12.3.2020 13.4.2020
Vyhlášení nouzového stavu
Veřejné vyhlášky
11.2.2020 28.2.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
Mikroregion Vranovsko
15.12.2019 1.1.2020
Obecně závazná vyhláška obce Oslnovice č. 1-2019
Obecně závazné vyhlášky
15.12.2019 1.1.2020
Obecně závazná vyhláška obce Oslnovice č. 2-2019
Obecně závazné vyhlášky
15.12.2019 1.1.2020
Obecně závazná vyhláška obce Oslnovice č. 3-2019
Obecně závazné vyhlášky
15.12.2019 1.1.2020
Obecně závazná vyhláška obce Oslnovice č. 4-2019
Obecně závazné vyhlášky
15.12.2019 1.1.2020
Obecně závazná vyhláška obce Oslnovice č. 5-2019
Obecně závazné vyhlášky
25.9.2019 31.12.2019
Oznámení o zveřejněných dokumentech VaK Znojemsko
Dokumenty svazku obcí
17.10.2019 31.12.2019
Odstranění dřevin okolo elektrického zařízení
Mikroregion Vranovsko
29.11.2019 31.12.2019
Návrh rozpočtu svazku VaK Znojemsko na rok 2020 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Svazku na roky 2021-2023
Rozpočty
20.12.2019 31.12.2019
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 27.12.2019
Usnesení a pozvánky
18.11.2019 6.12.2019
Přerušení dodávky elektřiny 5.12.2019
Mikroregion Vranovsko
7.11.2019 18.11.2019
Výběrové řízení na pozici referent - Městys Vranov nad Dyjí
Mikroregion Vranovsko
14.10.2019 18.11.2019
Návrh rozpočtu Jemnického mikroregionu na rok 2020, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2023
Rozpočty
25.9.2019 14.11.2019
Veřejná vyhláška - aktualizace č.1 ZúrJMK a Vyhodnocení vlivu
Informace dle zákona 106-1999 Sb
31.10.2019 7.11.2019
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 7.11.20198
Mikroregion Vranovsko
26.8.2019 13.9.2019
Výběrové řízení na úředníka
Mikroregion Vranovsko
6.8.2019 4.9.2019
Dražební vyhláška
Dražební vyhlášky
26.7.2019 12.8.2019
Záměr změny pronájmu pozemku parc.č. 792/16
Mikroregion Vranovsko
5.8.2019 12.8.2019
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 12.8.2019 v 19,30 hod
Usnesení a pozvánky
1.6.2019 25.6.2019
testovací
Mikroregion Vranovsko
8.6.2019 25.6.2019
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018 včetně příloh

Závěrečný účet obce za rok 2018 včetně příloh

Závěrečné účty
9.6.2019 24.6.2019
Záměr pronájmu pozemku

797-57

Mikroregion Vranovsko
16.6.2019 24.6.2019
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 24.6.2019
Usnesení a pozvánky

Odkazy

 

BLOND1 

banner klesti 

logo

logo 

Logoidsjmk 

nav 

Erb patička

Golden Orange

© 2020 Obec Oslnovice. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

CMS by Joomla