Obec Oslnovice

telefon +420 724 185 323

email oslnovice@tiscali.cz

Znak Obec Oslnovice
Soubory ke stažení
Download this file (Nejlépe třídí Oslnovice.docx)Nejlépe třídí Oslnovice.docx[ ]

Obec Oslnovice se zavazuje k zpřístupnění své  internetové stránky v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 (1 ).

Toto prohlášení se vztahuje na webové stránky www.obecoslnovice.cz

 

Struktura informací

Struktura informací na stránkách byla vytvořena podle specifikace W3C HTML 5 a vizuálně naformátována kaskádovými styly (CSS 3) – vzhled stránek a jejich funkčnost jsou podřízeny možnostem handicapovaných uživatelů. Dodržení výše zmíněných norem by mělo zajistit správné zobrazení obsahu stránek ve většině používaných prohlížečů a na většině zobrazovacích zařízení.

 

Stav souladu
Uvedené internetové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

 

 • Některé pdf soubory, které na webových stránkách přebíráme od jiných organizací nesplňují podmínku pro strojové čtení

 

Přístupnost obsahu
Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

 

Vypracování prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 7. 11. 2019
Prohlášení o přístupnosti bylo revidováno dne 7. 11. 2019
Toto prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – technickým provozovatelem těchto internetových stránek (společností GOLDEN ORANGE s.r.o.). Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávanému standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

 

Zpětná vazba
Obec Oslnovice má za cíl, aby jím spravované internetové stránky byly přístupné všem jejím uživatelům a to na základě principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita). Kontakt je:

Obecní úřad Oslnovice
Oslnovice 18
671 07 pošta Uherčice

ID datové schránky: prra27v

IČO: 00636908

 

Postupy pro prosazování práva
V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Digitální a informační agentura
Na Vápence 915/14
130 00 Praha 3

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Kontakt na technického provozovatele
GOLDEN ORANGE s.r.o.
Sokolská 43a
669 02 Znojmo

tel.: +420 739 402 811
web: www.goldenorange.cz
technická podpora: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

 

Znak obce:

znak2

 

Vlajka obce:

praporobce

Pohlednice zašleme všem zájemcům, kteří budou mít o pohlednice zájem. Cena 3 Kč + poštovné.

Soubory ke stažení
Download this file (oslnovice2.pdf)Pohlednice 2[ ]
Download this file (oslnovice1.pdf)Pohlednice 1[ ]

provozní doba místní knihovny
středa : 8:00 - 10:00 


Knihovnice: Monika Strnadová

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Webové stránky: www.knihovnaoslnovice.webk.cz

Informace o zpracování osobních údajů

Správce údajů: Obec Oslnovice, kontakty na správce najdete ZDE.

Jaká je odpovědnost správce?

Jako správce Obec jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé agendy v obci. Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky, a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními údaji nakládáme.

O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: Ingrid Rubešová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 608 755 523

K čemu je mi pověřenec?

Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy  v obci a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce obce.

Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí[1] a dodržuje důvěrnost i o stížnostech[2]. Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.

Jaká jsou Vaše práva?

Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké agendy v obci(odborně řečeno – naše obec je zpracovává jako správce), máte právo:

1)      Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export) (podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON). V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů . Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.
2)      Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON).
3)      Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) ON), anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ON), máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON).
4)      Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“), které zároveň zveřejňujeme ZDE. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo osobně.
5)      Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům na sebe se musíte identifikovat a uvést kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je datová schránka, e‑mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se na obecní úřad dostavíte osobně s průkazem totožnosti.
6)      Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.

 

[1] § 45 zákona o zpracování osobních údajů (v legislativním procesu)
[2] Čl. 38 odst. 5 ON

Starosta

 • Ing. Jan Voříšek

 

Místostarosta

 • Roman Honzák

 

Členové

 • Martin Čerstvý
 • Václav Strnad
 • Pavel Apeltauer
 • Vlastimil Voříšek

V katastru obce Oslnovice u vranovské přehrady jsou rekreační chatové osady Chmelnice, Farářka, Penkyřák a Stušice. Možnost ubytování, koupání, rybolovu a rekreace. 

 

Možnost ubytování a stravování:

    Apartmány Pod Corštejnem a restaurace Panel

    Osada Erat - restaurace a ubytování

Cykloturistické cíle-trasy: 

 • Oslnovice - Podhradí přes Uherčický les asi 5 km
 • Oslnovice - Vysočany - Peksuv mlýn - Zblovice - hrad Bítov
 • Oslnovice - Vysočany po sinici na Bítov zřícenina hradu Cornštejna, odtud dále na Bítov nebo po cestě na Lančov a Vranov nad Dyjí 

Spolky: 

 • Hasiči

Kulturní akce v průběhu roku: 

 • Posvícení - druhá nebo třetí neděle v září
 • Dětský den - sobota okolo 1.června

Stručná historie

První písemná zmínka je z roku 1228, a to z výsadní listiny krále Přemysla Otakara 1. vydané cisterciánskému klášteru na Velehradě jako obec Vsnowitz. 

Obec leží severozápadně od Vranova, 6 km od Bítova a 1km od Vysočan po okresní silnici z Vysočan doKorolup. Oslnovice byly kdysi příslušenstvím hradu Cornštejna, ale dosti záhy se dostaly k Bítovu, při němž je roku 1498 král Vladislav II. jako hradské příslušenství spolu s hradem propustil ze svazku lenního a dal v osobní dědictví Burjanovi Bítovskému z Lichtemburka. 
V roce 1572 bylo Oslnovicům darováno právo odúmrtí. Výslovně se připomínají r. 1612, kdy je jako příslušenství hradní prodal Wolf Strejn ze Švancenavy Bedřichu Jankovskému z Vlašimě.Po první světové válce 1918 česká obec, V r. 1939 -1945 kolem obce probíhala protektorátní hranice. V obci bylo české obyvatelstvo pouze jedna rodina německé národnosti. Název obce se vyskytoval dříve ještě v podobě Osnovice a v německé podobě Hoslowitz.
Rozloha obce je 614 ha 76 a z čehož zastavěná plocha 1 ha 81 a. Počet obyvatel 80.
Území je součásti povodí Dyje. Katastr obce je lemován lesy převážně jehličnatými, převažuje smrk, borovice. Na svazích k přehradě listnatými - lípa, dub, habr.
Tradiční způsob obživy obyvatel bylo a je převážně zemědělství. Do r.1956 soukromý sektor, dále JZD. V současné době několik občanů pracuje v ZD vlastníků Korolupy.

Pamětihodnosti:
Secesní kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova s malbami Jano Köhlera převezena v r. 1969 z Brna Králova Pole do Oslnovic a v r. 1993 - 1996 znovu postavena. Kaple na návsi zasvěcená Panně Marii kolem roku 1820. Poklona za vesnicí, několik křížů.
Kulturní dům - dříve "hasičovna" pro 150 hostů. Prodejna smíšeného zboží.

Pondělí:

16:00  – 19:00

Pátek:

10:00 – 12:00

Úřední hodiny starosty
Pondělí 17.00-19.00 a jinak vždy po telefonické domluvě tel: 724 185 323

Obecní úřad Oslnovice
Oslnovice 18
671 07 pošta Uherčice

telefon: +420 515 298 010
starosta - Ing. Jan Voříšek:  +420 724 185 323
místostarosta - Roman Honzák: +420 603 348 914
účetní - Anna Koukalová: +420 725 962 391


e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


ID datové schránky: prra27v

IČO: 00636908

číslo účtu: Komerční banka a.s. 16429741/0100

První písemná zmínka je z roku 1228, a to z výsadní listiny krále Přemysla Otakara 1. vydané cisterciánskému klášteru na Velehradě jako obec Vsnowitz. 

Obec leží severozápadně od Vranova, 6 km od Bítova a 1km od Vysočan po okresní silnici z Vysočan doKorolup. Oslnovice byly kdysi příslušenstvím hradu Cornštejna, ale dosti záhy se dostaly k Bítovu, při němž je r. 1498 král Vladislav II. jako hradské příslušenství spolu s hradem propustil ze svazku lenního a dal v osobní dědictví Burjanovi Bítovskému z Lichtemburka. 


R. 1572 bylo Oslnovicům darováno právo odúmrtí. Výslovně se připomínají r. 1612, kdy je jako příslušenství hradní prodal Wolf Strejn ze Švancenavy Bedřichu Jankovskému z Vlašimě.Po první světové válce 1918 česká obec, V r. 1939 -1945 kolem obce probíhala protektorátní hranice. V obci bylo české obyvatelstvo pouze jedna rodina německé národnosti. Název obce se vyskytoval dříve ještě v podobě Osnovice a v německé podobě Hoslowitz.

Odkazy

 

BLOND1 

banner klesti 

logo

logo 

Logoidsjmk 

nav 

Copyright 2024 Obec Oslnovice | Prohlášení o přístupnosti | Prohlášení o používání cookies | Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.