Obec Oslnovice

telefon +420 724 185 323

email oslnovice@tiscali.cz

Znak Obec Oslnovice

Po dobu nemoci paní účetní je možné poplatky za vodu a odpady zaplatit v prodejně Jednoty u paní prodavačky po dobu celé pracovní doby. Dále však upřednostňujeme platby bezhotovostní na účet obce č.16429741/0100,  kde variabilní symbol je číslo chaty.  

S pozdravem starosta obce.

Vodovod Chmelnice bude zprovozněn  27.4.2024. Prosím o kontrolu a opravu případných děr na Vašich větvích a přípojkách aby se neopakovala situace z loňského jara kdy se nedařilo nalézt únik vody skoro celý květen.

Děkuji. starosta obce

Soubory ke stažení
Download this file (Tříkrálová sbírka 2024.PDF)Tříkrálová sbírka 2024.PDF[ ]

V sobotu dne 18.11.2023 bude proveden svoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu. Průjezd obecního úřadu bude pro ukládání těchto druhů odpadu zpřístupněn od 16.11.2023.

Mezi elektroodpad patří nefunkční elektrické spotřebiče nerozebrané a např. lednice a mrazničky musí být včetně kompresoru. Dále se jedná o monitory, televizory, vysavače, mikrovlnky, počítače mobily apod.

Mezi nebezpečné odpady patří  obaly od barev, olejů, hnojiv, zbytky léčiv, chemikálií v původních obalech. Dále zářivky, žárovky baterie, akumulátory apod.

Dne 26.10.2023 nepůjde v celé obci elektřina od 9,30 do 15,30 hod.

Dne 30.10.2023 nepůjde v celé obci elektřina od 8,00 do 15,30 hod.

Soubory ke stažení
Download this file (požáry 2023.pdf)požáry 2023.pdf[ ]

E.G.D. a.s. oznamuje občanům, že dne 13. 7. 2023 bude pracovník provádět odečet elektroměrů od všech dodavatelů elektrické energie. Žádáme o umožnění přístupu k elektroměrům.

 

Děkuji.
Jiří Procházka
tel. 737845363

Soubory ke stažení
Download this file (Info_vlastnikum_lesu_1_2023.docx)Info_vlastnikum_lesu_1_2023.docx[ ]
Soubory ke stažení
Download this file (Document (147).pdf)Document (147).pdf[ ]

V roce 2023 se nemění ani poplatky za odpady ani za vodovod Chmelnice ani poplatek z pobytu. Bližší informace najdete v záložce POPLATKY.

Soubory ke stažení
Download this file (výsledky 1.kolo.PDF)výsledky 1.kolo.PDF[ ]

Připomenutí pro platbu poplatků za rekreační objekty pro rok 2022:

Poplatek za odpady: letos se zvýšil na 600,- za chatu a rok, platí se na účet obce 16429741/0100, VS číslo chaty. (viz vyhláška obce č. 3/2021), splatné do 31.10.

Poplatek za odběr vody z obecního vodovodu: 450,- Kč / sezónu (1.5. - 31.10.) paušální platba, platí se na účet obce 16429741/0100, VS číslo chaty.

Poplatek za rekreační pobyt za úplatu: sazba 20,-Kč za den a ubytovanou osobu (viz vyhláška obce č. 1/2021)

Soubory ke stažení
Download this file (posvícení 2022.jpg)posvícení 2022.jpg[ ]

Na přívodu z Oslnovic na Chmelnici v lesním terénu bylo zjištěno porušení přívodního potrubí. V týdnu od 22.8. se bude závada odstraňovat a poté provoz vodovodu obnoven. Přesný datum zatím nelze stanovit.

 Z důvodu vyčerpání studny, která zásobuje vodovod Chmelnice, způsobené nadměrným odběrem vody, suchem a dosud nezjištěnými ztrátami vody ve vodovodním řadu je dodávka vody do chatové osady Chmelnice zastavena. Bez náhradního zásobování. 

Prosím o pochopení nastalé situace. Není zatím možné stanovit zda vůbec a případně kdy bude provoz vodovodu v letošním roce ještě obnoven.

 

Jan Voříšek, starosta

Vodovod Chmelnice v těchto dnech nestačí uspokojit požadavky všech rekreantů. Přívod vody je omezený kapacitou studny, za které se čerpá a silou čerpadla, které vodu z Oslnovic přečerpává do zásobní nádrže na Chmelnici. K tomuto jevu dochází ve špičkách rekreace kdy odebírá naráz mnoho uživatelů až dojde k vyprázdnění nádrže. Může to být také poruchou na vodovodním řadu ale toto jsme v těchto dnech nezjistili. Další možností je nedovolené napouštění různých bazénků v období velkého horka. Každopádně když tato situace nastane nejdou dělat zázraky a jediná možnost je přestat odebírat vodu tak aby se zásobní nádrž naplnila a dostal se tlak do samospádných trubek. Toto může trvat 1 den ale při nerespektování šetření vodou také týden. 

Dále upozorňuji všechny nespokojené uživatele vodovodu, že vodovod na Chmelnici nemá parametry veřejného vodovodu a tudíž obec není povinna v případech výpadků zajistit náhradní zásobování. Proto každý se musí vypořádat s výpadkem dodávky vody dle svého uvážení. Prosím aby si toto všichni uvědomili a nenapadali členy zastupitelstva obce požadavky na okamžitou nápravu. Na druhou stranu obec dělá vše proto aby voda tekla a rozhodně dodávky vody neomezuje.

Děkuji za pochopení.

Voříšek Jan, starosta

 

 

 

Obecní úřad Oslnovice oznamuje, že hlavní stanoviště kontejnerů na odpady z místa "točna" bylo přemístěno k příjezdové komunikaci po pravé straně zhruba uprostřed svahu při příjezdu na Chmelnici. Důvodem je zatraktivnění  lokality dole u řeky a nemožnost udržet uvedené místo v čistotě a pořádku.

Děkujeme za pochopení.  Za OÚ Jan Voříšek, starosta

Změna spočívá ve zrušení odstavce 3 v článku 7. Úleva pro osoby přihlášené k trvalému pobytu v obci ve výši 150,-Kč za kalendářní rok se ruší z důvodu nesouladu se zákonem.

Poplatek je tedy stejný pro majitele nemovitostí i pro trvale přihlášené osoby a to ve výši 600,- Kč na poplatníka a rok. Osvobození osob do 15 let věku a nad 80 let věku zůstává nedotčeno. 

Soubory ke stažení
Download this file (OZV 1-2022.pdf)OZV 1-2022.pdf[ ]

Před koncem roku byla vydána obecně závazná vyhláška obce č. 4/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, která upravuje obecní systém co se třídí, do jakých nádob, kde jsou umístěny a jak se s odpadem nakládá.

Soubory ke stažení
Download this file (OZV  č.4-2021.pdf)OZV č.4-2021.pdf[ ]

Od 1.1.2022 platí nová vyhláška o poplatku za odpady. Největší změna se týká výše poplatku pro majitele rekreačních nemovitostí, kdy poplatek se zvyšuje na 600 Kč.

Soubory ke stažení
Download this file (OZV 3-2021.pdf)OZV 3-2021.pdf[1.1.2022]

Vážení spoluobčané, jelikož živý rozhlas v obci oslovuje stále méně občanů,
spustili jsme pro vás službu Mobilní Rozhlas, díky které s vámi nyní můžeme komunikovat moderně a efektivně. Občané, kteří se do Mobilního Rozhlasu zaregistrují, od nás budou dostávat důležité informace o dění v obci  Oslnovice, a to prostřednictvím SMS, e-mailů nebo zpráv do aplikace.

Co vám přinese registrace do Mobilního Rozhlasu? 

·         poslech běžných hlášení rozhlasu přímo z mobilu

·         novinky z úřadu přímo do telefonu

·         upozornění na krizové situace - výpadky energií, odstávky vodovodu apod.

·         pozvánky na kulturní akce

·         pozvánky ostatní

·         účast ve veřejných anketách

Registrace je zdarma. V registračním procesu si můžete nastavit, jaké informace vás zajímají. Vaše údaje budou v bezpečí v souladu s GDPR obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 

 Jak se zaregistrovat? 

1.       Přes webovou stránku https://obecoslnovice.mobilnirozhlas.cz/registrace

2.       Přes mobilní aplikaci Mobilní Rozhlas Stáhnout pro Android Stáhnout pro iOS

3.       Vyplněním registračního letáku (k dispozici na OÚ, v Jednotě nebo Vám bude dodán) přímo do domu)a předáním na úřad obceOslnovice, osobně nebo do poštovní schránky (zelené)

Většina známých kontaktů již byla zaregistrována automaticky, pokud někdo nesouhlasí je možné kontakt zrušit.

S pozdravem Jan Voříšek - starosta

Soubory ke stažení
Download this file (poplatky 2021.docx)poplatky 2021.docx[ ]

9.4.2021 od 8,00 do  11,00 Obec Oslnovice

8.4.2021 od 8,00 do 11,00 Chmelnice-Orličan

8.4.2021 od 11,15 do 14,15 Chmelnice-Veselka

9.4.2021 od 11,30 do 14,30 Penkyřák

15.4.2021 od 12,45 do 15,00 Farářka-Jazovice

 

 

Soubory ke stažení
Download this file (letacek_online_ZN.PNG)letacek_online_ZN.PNG[ ]
Soubory ke stažení
Download this file (PF21.jpg)PF21.jpg[ ]

Pokud máte pozitivní test na COVID… čtěte POZORNĚ toto desatero
1. Po oznámení pozitivního výsledku testu zůstaňte doma. Telefonicky kontaktujte svého ošetřujícího praktického lékaře a domluvte se s ním na způsobu a frekvenci monitorace svého zdravotního stavu nejméně po dobu 10 dnů od prvního pozitivního PCR testu, z toho minimálně 3 poslední dny bez klinických příznaků. Informujte o situaci svého zaměstnavatele. Návštěvy v domácnosti nejsou povoleny.
2. V případě zhoršení zdravotního stavu a výskytu závažných příznaků (výrazná dušnost, poruchy vědomí, dezorientace, útlum, několikadenní vysoké horečky v kombinaci se závažným chronickým onemocněním nereagující na antipyretika) zavolejte vy nebo členové domácnosti na tísňovou linku 155. Volající je při komunikaci s operátorem ZZS povinen uvést, že jde o pacienta s nemocí COVID-19.
3. Pacienta je vhodné izolovat v samostatné dobře větratelné místnosti. V případě nutného kontaktu s ostatními členy domácnosti je vhodné dodržet vzdálenost od pacienta nejméně 2 metry, pokud je to možné.
4. Pacient má doma nosit roušku, zakrývající nos i ústa, a denně ji vyměňovat, nepoužívat opakovaně, textilní roušky denně prát (60-90°) a vyžehlit. Během používání a snímání roušky nesahat na její přední stranu.
5. Pokud je nutná péče druhé osoby, měl by to být jeden člen domácnosti, který je v dobrém zdravotním stavu a netrpí závažným chronickým onemocněním nebo poruchou imunity. Při ošetřování pacienta s nemocí COVID-19 musí mít ošetřující osoba roušku nebo respirátor.
6. Nezbytná hygiena: časté mytí rukou vodou a mýdlem nejméně po dobu 20 sekund, vhodné je používání dezinfekčního gelu s nejméně 60% obsahem alkoholu a jednorázových papírových ručníků. Členové domácnosti si vždy musí umýt/dezinfikovat ruce po kontaktu s pacientem, po a před přípravou stravy, po konzumaci jídla, po provedení úklidu.
7. Pacient má mít své vlastní ložní prádlo a jídelní potřeby, které nesdílí s ostatními členy domácnosti, vhodné je používat papírové kapesníky, které po použití ihned vyhodí.
8. Je nutné zajistit častý úklid a dezinfekci povrchů v okolí pacienta a společně používaných prostor (kuchyně, WC, koupelna apod.), na úklid a manipulaci s prádlem je vhodné používat rukavice, před a po použití rukavic provést hygienu rukou dle bodu č. 6.
9. Veškerý odpad vzniklý při péči o pacienta (rukavice, roušky, kapesníky aj.) se vyhazuje do igelitového pytle na odpadky, umístěného v uzavíratelném odpadkovém koši, a 1 x denně se vynáší do sběrné nádoby na komunální odpad.
10. Členové společné domácnosti monitorují svůj zdravotní stav, jeho změnu a výskyt příznaků nemoci ihned nahlásí svému ošetřujícímu praktickému lékaři a na KHS, kde bude případně dohodnut odběr a navržen další postup.
Zdroj: Kritéria a podmínky pro ponechání pacienta s příznaky nemoci COVID-19 v ambulantní péči, Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP, Česka společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM) ČLS JEP, Česka společnost intenzívní medicíny (ČSIM), Verze: 1/8-4-2020

 

Soubory ke stažení
Download this file (Final_Desatero.docx)Final_Desatero.docx[ ]

Obecní úřad Oslnovice jako správce daně v souladu s §10 zákona 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen daňový řád), v souladu s § 50 odst. 1 daňového řádu oznamuje, že od 29. 9. 2020 do 30.11.2020 v budově obecního úřadu, je ve dnech pondělí od 14.00 do 19.00 a pátek 9.00 do 12.00 zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.j. OUOs-001/2020, kterým je vyměřen místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2017, všem poplatníkům, kteří nezaplatili uvedený poplatek včas nebo ve správné výši podle obecně závazné vyhlášky obce Oslnovice č. 1/2016. Za den doručení tohoto hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění (§50 odst.2 daňového řádu). Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu jsou poplatníkovi zpřístupněny pouze údaje jemu stanovenému poplatku (§50 odst.3 daňového řádu). Proti vyměření místního poplatku se mohou poplatníci uvedeni v tomto hromadném předpisném seznamu odvolat písemně nebo ústně do protokolu u správce daně ve lhůtě 30 dnů ode dne, který následuje po dni ukončení vyložení tohoto hromadného předpisného seznamu. Vyměřený místní poplatek je splatný v náhradní lhůtě do 15 dnů ode dne nabytí právní moci hromadného předpisného seznamu. Splatný a nezaplacený místní poplatek, včetně příslušenství, se vymáhá výkonem daňové nebo soudní exekuce.

Soubory ke stažení
Download this file (poplatky 2020.docx)poplatky 2020.docx[ ]

Jak zacházet s odpadem v době koronavirové

Soubory ke stažení
Download this file (Popelarske_desatero_COVID-19_obce.pdf)Popelarske_desatero_COVID-19_obce.pdf[ ]
Soubory ke stažení
Download this file (COVID-19_letak+starostum.pdf)COVID-19_letak+starostum.pdf[ ]

další zpřísňující opatření proti šíření nákazy koronavirem

Soubory ke stažení
Download this file (sb041-20.pdf)sb041-20.pdf[ ]
Soubory ke stažení
Download this file (sb041-20.pdf)sb041-20.pdf[ ]

INFORMACE
o provozu ordinací v souvislosti s nouzovým stavem

Ordinace praktické lékařky MUDr. Horné v Bítově je tuto středu 18. 3. v provozu.

Ordinace zubního lékaře MUDr. Škaroupky je od 16. do 20. 3. z důvodu koronaviru COVID-19 v Bítově i v Blížkovicích uzavřena. Bolestivé případy ošetří MUDr. Bořil, nám. Svobody 3, Znojmo. O víkendu a o svátcích volejte do Nové nemocnice ve Znojmě, tel. 515215111, kde sdělí, který lékař slouží pohotovost a ošetří bolestivé případy. Pohotovost v okrese Znojmo je od 8,00 do 13,00 hodin, dále do 20,00 hod. Úrazová nemocnice Brno, Ponávka 6.

S účinností od 16.3.2020 do 30.3.2020 budou úřední hodiny obecního úřadu probíhat pouze formou telefonické a elektronické komunikace. Případné platby poplatků je možné uhradit přes elektronické bankovnictví nebo je odložit na pozdější dobu. Obecní knihovna bude taktéž uzavřena ve výše uvedeném období s možností prodloužení. Žádáme majitele chat v katastru obce Oslnovice aby dodržovali nařízení vlády a pobývali po dobu celostátní karantény v místě svého trvalého bydliště a neobcházeli toto nařízení tím, že pobývají na chatách a různými přesuny zvyšují možnost přenosu nákazy. Děkuji za pochopení.  Ing. Jan Voříšek, starosta obce.

Soubory ke stažení
Download this file (priloha_748223731_1_Oslnovice.pdf)priloha_748223731_1_Oslnovice.pdf[ ]
Soubory ke stažení
Download this file (Vyzva_vsem_vlastnikum_lesu_1_2020.pdf)Vyzva_vsem_vlastnikum_lesu_1_2020.pdf[ ]
Soubory ke stažení
Download this file (Nejlépe třídí Oslnovice.docx)Nejlépe třídí Oslnovice.docx[ ]
Soubory ke stažení
Download this file (OZN 5-19.docx)OZN 5-19.docx[ ]

Od 9.12. do 31.12. 2019 na obecním úřadě dovolená. Případné dotazy je možné vyřídit telefonicky nebo emailem.

Podkategorie

Odkazy

 

BLOND1 

banner klesti 

logo

logo 

Logoidsjmk 

nav 

Copyright 2024 Obec Oslnovice | Prohlášení o přístupnosti | Prohlášení o používání cookies | Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.