Obec Oslnovice

telefon +420 724 185 323

email oslnovice@tiscali.cz

Znak Obec Oslnovice

Stručná historie

První písemná zmínka je z roku 1228, a to z výsadní listiny krále Přemysla Otakara 1. vydané cisterciánskému klášteru na Velehradě jako obec Vsnowitz. 

Obec leží severozápadně od Vranova, 6 km od Bítova a 1km od Vysočan po okresní silnici z Vysočan doKorolup. Oslnovice byly kdysi příslušenstvím hradu Cornštejna, ale dosti záhy se dostaly k Bítovu, při němž je roku 1498 král Vladislav II. jako hradské příslušenství spolu s hradem propustil ze svazku lenního a dal v osobní dědictví Burjanovi Bítovskému z Lichtemburka. 
V roce 1572 bylo Oslnovicům darováno právo odúmrtí. Výslovně se připomínají r. 1612, kdy je jako příslušenství hradní prodal Wolf Strejn ze Švancenavy Bedřichu Jankovskému z Vlašimě.Po první světové válce 1918 česká obec, V r. 1939 -1945 kolem obce probíhala protektorátní hranice. V obci bylo české obyvatelstvo pouze jedna rodina německé národnosti. Název obce se vyskytoval dříve ještě v podobě Osnovice a v německé podobě Hoslowitz.
Rozloha obce je 614 ha 76 a z čehož zastavěná plocha 1 ha 81 a. Počet obyvatel 80.
Území je součásti povodí Dyje. Katastr obce je lemován lesy převážně jehličnatými, převažuje smrk, borovice. Na svazích k přehradě listnatými - lípa, dub, habr.
Tradiční způsob obživy obyvatel bylo a je převážně zemědělství. Do r.1956 soukromý sektor, dále JZD. V současné době několik občanů pracuje v ZD vlastníků Korolupy.

Pamětihodnosti:
Secesní kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova s malbami Jano Köhlera převezena v r. 1969 z Brna Králova Pole do Oslnovic a v r. 1993 - 1996 znovu postavena. Kaple na návsi zasvěcená Panně Marii kolem roku 1820. Poklona za vesnicí, několik křížů.
Kulturní dům - dříve "hasičovna" pro 150 hostů. Prodejna smíšeného zboží.

Odkazy

 

BLOND1 

banner klesti 

logo

logo 

Logoidsjmk 

nav 

Copyright 2024 Obec Oslnovice | Prohlášení o přístupnosti | Prohlášení o používání cookies | Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.