Obec Oslnovice

telefon +420 724 185 323

email oslnovice@tiscali.cz

Znak Obec Oslnovice

face

 

p01 p02 p03

 

Aktuálně:

 

Vážení přátelé-chataři

Pokud jste se nezůčastnili schůze,chci Vám oznámit,že 22.7.2023 jsem po 13 létech ukončil " šerifování" na Farářce. Novým šerifem byl zvolen pan Píša/chata kde se konají schůze/ takže napříště platby a ostatní záležitosti už prosím na něho.

Už brzy se po 60 létech budu loučit s Farářkou,tak Vám přeji do budoucna všechno nejlepší,žádné pohromy a aby opravdu bylo na Farářce líp jak na světě.

S pozdravem emeritní šerif Frank

 

SCHÚZE CHATAŘÚ OSADY FARÁŘKA SE KONÁ V SOBOTU 22.7.2023 VE 14,oo hod. NA OBVYKLÉM MÍSTĚ

ÚČAST POTVRDIL PROJEKTANT

VOLBA NOVÉHO ŠERIFA

Obaly na pivo s sebou!

SRDEČNĚ VÁS ZVE KONČÍCÍ

ŠERIF FRANK

 

Aktuální stav kabelizace osady Farářka

Během května 2023 bylo dokončeno zaměřování geodetických plánů pro věcná břemena na ty části
trasy, na které se nepodařilo uzavřít smlouvy budoucí. Na většinu trasy budou věcná břemena
zaměřena dle skutečnosti po pokládce. Po schválení vyhotovených geometrických plánů katastrálním
úřadem bude právním oddělením EG.D zajištěn zápis do katastru prostřednictvím institutu pro
vyvlastňování a tím bude zajištěna služebnost a ocenění této služebnosti. Bez těchto náležitostí nelze
stavbu zahájit. V mezidobí byla původní stavba rozšířena o připojení chaty pana Růžičky a pana
Panáče.

 

Aktuální stav kabelizace osady Farářka ke stažení zde

 

Vážení kamarádi chataři,dovolte mě popřát Vám vše nejlepší
plné zdraví a hodně rybářských úlovků v Novém roce.
V poslední den starého roku jsem mluvil s projektantem elektriky,
který mě zdělil,že práce na realizaci elektrifikace sice pomalu,
ale jistě pokračují. Byrokracie je všudypřítomná,ale mám Vás
ujistit,že akci dotáhne do zdárného konce.
Srdečně Vás zdraví šerif  Frank

 

Dobrý den,

dne 4.října nabylo územní rozhodnutí na kabelizaci Farářky právní moc.

Pro nás tím úkoly nekončí. Teď můžeme požádat o dočasné odnětí z pozemků
určených k funkci lesa (zde jde pouze o podmínky a určení výše náhrady),
vyvlastění práv k pokládce kabelu tam, kde nedošlo k uzavření budoucích
smluv (např. MUDr. Bouchal, Povodí atd.). Letos zcela určitě k zahájení
stavby nedojde, ale to hlavní máme.

K předání dokumentace musíme ještě zajistit následné administrativní
kroky, o kterých Vás budeme informovat.

S pozdravem

Milan Brejcha

 

Dobrý den,

dnes nám bylo doručeno datovou schránkou územní rozhodnutí na stavbu
kabelizace Farářky. Teď by to mělo být vyvěšeno na úředních deskách.

Jestliže někdo podá námitku, nebo odvolání, budeme informováni a budeme
reagovat. Všichni měli možnost se vyjádřit během řízení, tak snad ne.

Zhruba někdy během října bychom mohli mít v ruce právní moc.

O dalším postupu Vás budeme informovat.

S pozdravem

Mian Brejcha

Zahájení řízení

Soubor ke stažení zde >>

Vážení chataři,

v roce 2022 jsme nuceni zvýšit poplatek za odpad na 600,- Kč za rekreační nemovitost. Je to z důvodu zvýšení nákladů na likvidaci směsného odpadu, kterého bohužel je stále více než tříděného, jehož likvidace je podstatně levnější. Pokud by se podařilo zlepšit vytřídění odpadů udržíme poplatek alespoň v této výši.  Poplatek je obsahem obecně závazné vyhlášky č.3/2021. 

Před koncem roku byla vydána obecně závazná vyhláška obce č. 4/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, která upravuje obecní systém co se třídí, do jakých nádob, kde jsou umístěny a jak se s odpadem nakládá.

Obě vyhlášky najdete v záložce platné vyhlášky obce.

 

Děkuji za pochopení.

Přeji klidný rok 2022 prožitý ve zdraví.

Jan Voříšek - starosta

 

 

Přátelé chataři,

Tak nám končí další sezona. Tentokrát jsme si po létech nemohli stěžovat na nedostatek vody.
Ta rybářská se na Farářce dělila na úspěšnou a na velice neúspěšnou,do které jsem patřil i já.Možná
to také ovlivnilo mimořádné množství hnijících sinic,které nás dokonce vyhánělo od vody.Z "lochu"
proti proudu jsme si to užívali s větrem ráno nahoru,odpoledne dolů.S různým smetím to táhalo šňúry,
takže konec chytání. To nic přírodě neporučíme,kdoví ,co nás čeká za rok.Pro mnohé z nás je pobyt tady,
v lese jedinou možností ,uniknout před infekcí.

Pro mě osobně,je letošní rok významný tím,že je to už 10 roků co jsem od Vás dostal důvěru zastupovat
Farářku jako šerif. Součaasně je to 55 let,kdy jsem zde zakotvil. Jistě nejsem sám,kdo za ta léta to zde
bere jako druhý domov. I když se dřívější les kde jsme za chatami sbírali i "praváky" změnil k nepoznání,
pořád je to místo klidu a přátelských setkání.

Do dalšího roku ,kromě plného zdraví,přeji,aby se nám podařila ta vysněná elektrifikace. I když nemám
možnost to podstatně ovlivnit,rozhodně se budu snažit o spolupráci s projektantem a dalšími institucemi.

Všechny Vás srdečně zdravím šerif Frank

 

Vážení chataři !
Jelikož došlo k posunutí termínu elektrifikace Farářky,kolují různé zprávy.
Z tohoto důvodu svolávám schůzi chatařů osady farářka,za přítomnosti
projektanta,který podá informaci o stavu a průběhu projektových prací.
Schůze bude v sobotu 18.července 2020 ve 13 hod na známém
místě na špici.
šerif  Frank
P:S:  Občerstvení bude jako obvykle,obaly s sebou

 

Vážení přátelé,kamarádi,chataři.
Rok nám utekl,jako voda v přehradě a tak mě dovolte Vám popřát do toho Nového.
Tak tedy,přeji nám po té kůrovcové tragedii,aby se nám Farářka znovu zazelenala,
na rozdíl od vody,aby se nám nezelenala.Abychom sem jezdili do klidu,mezi
kamarády,načerpat sílu a uklidnit nervy. Starosti nechejme doma,maximálně 
u popelnic pod kopcem. Doufejme,že se nám konečně podaří rozsvítit Farářku
a zlepšit si tím pohodlí,aby nám "NA FARÁŘCE BYLO LÍP JAK NA SVĚTĚ "
Přeji Všem všechno nejlepší,klid,pohodu a zdraví v Novém roce.
ŠERIF  FRANK
DSCN0098 001

ELEKTRIFIKACE
Dne 11.5.2019 bude ve 14 hodin za účasti projektanta schůze zájemců o připojení. Účastníci budou seznámeni s momentálním stavem,otázkou vyvážení odpadních vod a způsobem připojení. Účast všech zájemců je nutná.Dodatečné připojení nebude možné!
šerif Frank

 

Stanovení ochranných pásem vodního zdroje Vranov
S platností od 15.5.2018 vydal Kr.úřad Jm.kraje opatření obecné povahy týkající se ochranných pásem,lodní dopravy,kempování ,opravy chat atd. Plné znění lze stáhnout na : Jihomoravský krajský úřad-životní prostředí
portál -Opatření obecné povahy-stanovení ochranných pásem vodního zdroje Vranov.
Doporučuji seznámit se s tímto dokumentem.
šerif Frank

Dobrý den,

dne 4.října nabylo územní rozhodnutí na kabelizaci Farářky právní moc.

Pro nás tím úkoly nekončí. Teď můžeme požádat o dočasné odnětí z pozemků
určených k funkci lesa (zde jde pouze o podmínky a určení výše náhrady),
vyvlastění práv k pokládce kabelu tam, kde nedošlo k uzavření budoucích
smluv (např. MUDr. Bouchal, Povodí atd.). Letos zcela určitě k zahájení
stavby nedojde, ale to hlavní máme.

K předání dokumentace musíme ještě zajistit následné administrativní
kroky, o kterých Vás budeme informovat.

S pozdravem

Milan Brejcha

Soubory ke stažení
Download this file (Obec_Šumná_zahájení řízení.pdf)Obec_Šumná_zahájení řízení.pdf[ ]
Soubory ke stažení
Download this file (poplatky 2021.docx)poplatky 2021.docx[ ]

Obecní úřad Oslnovice jako správce daně v souladu s §10 zákona 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen daňový řád), v souladu s § 50 odst. 1 daňového řádu oznamuje, že od 29. 9. 2020 do 30.11.2020 v budově obecního úřadu, je ve dnech pondělí od 14.00 do 19.00 a pátek 9.00 do 12.00 zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.j. OUOs-001/2020, kterým je vyměřen místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2017, všem poplatníkům, kteří nezaplatili uvedený poplatek včas nebo ve správné výši podle obecně závazné vyhlášky obce Oslnovice č. 1/2016. Za den doručení tohoto hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění (§50 odst.2 daňového řádu). Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu jsou poplatníkovi zpřístupněny pouze údaje jemu stanovenému poplatku (§50 odst.3 daňového řádu). Proti vyměření místního poplatku se mohou poplatníci uvedeni v tomto hromadném předpisném seznamu odvolat písemně nebo ústně do protokolu u správce daně ve lhůtě 30 dnů ode dne, který následuje po dni ukončení vyložení tohoto hromadného předpisného seznamu. Vyměřený místní poplatek je splatný v náhradní lhůtě do 15 dnů ode dne nabytí právní moci hromadného předpisného seznamu. Splatný a nezaplacený místní poplatek, včetně příslušenství, se vymáhá výkonem daňové nebo soudní exekuce.

Soubory ke stažení
Download this file (poplatky 2020.docx)poplatky 2020.docx[ ]
Soubory ke stažení
Download this file (poplatky2019.docx)poplatky2019.docx[ ]

2.6 2018 proběhl další ročník rybářských závodů. Tentokrát o 3 týdny dříve z důvodů stavu vodní hladiny,aby se mohlo vůbec chytat.Vše však bylo vynahrazeno krásným počasím i úlovky.

Odkazy

 

BLOND1 

banner klesti 

logo

logo 

Logoidsjmk 

nav 

Copyright 2024 Obec Oslnovice | Prohlášení o přístupnosti | Prohlášení o používání cookies | Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.