Obec Oslnovice

telefon +420 724 185 323

email oslnovice@tiscali.cz

Znak Obec Oslnovice

OBEC OSLNOVICE - Úřední deska

 
 
Závěrečné účty obce
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Závěrečný účet obce Oslnovice za rok 2023 Vyvěšeno:1.7.2024 Sejmuto: 30.6.2025 Dokument:
 
Rozpočty obce
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Rozpočtové opatření 2-2024 Vyvěšeno:13.6.2024 Sejmuto: 30.4.2025 Dokument:
Název dokumentu: Rozpočtové opatření 1-2024 Vyvěšeno:14.5.2024 Sejmuto: 30.4.2025 Dokument:
Název dokumentu: Rozpočet obce na rok 2024 Vyvěšeno:2.5.2024 Sejmuto: 30.4.2025 Dokument:
Název dokumentu: Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2026-2027 Vyvěšeno:25.4.2024 Sejmuto: 31.12.2027 Dokument:
Název dokumentu: Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2024 Vyvěšeno:29.12.2023 Sejmuto: 30.4.2025 Dokument:
Název dokumentu: Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-2025 Vyvěšeno:2.5.2022 Sejmuto: 31.12.2025 Dokument:
 
Obecně závazné vyhlášky obce
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Obecně závazná vyhláška č. 4/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Vyvěšeno:28.12.2021 Sejmuto: nikdy Dokument:
 
Dokumenty svazku obcí
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Oznámení o zveřejněných dokumentech VAK ZNOJEMSKO Vyvěšeno:1.7.2024 Sejmuto: 30.6.2025 Dokument:
Název dokumentu: Oznámení o zveřejněných dokumentech VAK ZNOJEMSKO Vyvěšeno:22.12.2023 Sejmuto: 31.12.2024 Dokument:
Název dokumentu: Oznámení o zveřejněných dokumentech VAK ZNOJEMSKO Vyvěšeno:24.7.2023 Sejmuto: 25.7.2024 Dokument:
Název dokumentu: Oznámení o zveřejněných dokumentech VAK ZNOJEMSKO 2023 Vyvěšeno:7.7.2023 Sejmuto: 31.12.2024 Dokument:
 
Ostatní dokumenty
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Informace vlastníkům lesů 2024 Vyvěšeno:23.1.2024 Sejmuto: 31.12.2024 Dokument:
 
Veřejné vyhlášky
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Veřejná vyhláška oznámení návrhu zprávy o uplatňování ZUR JMK v období 10/2020-06/2024 Vyvěšeno:25.6.2024 Sejmuto: 26.7.2024 Dokument:
Název dokumentu: Veřejná vyhláška ZUR JMK aktualizace č.4 Vyvěšeno:14.6.2024 Sejmuto: 24.7.2024 Dokument:
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument Kategorie
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu obce Oslnovice za rok 2023, včetně příloh
Vyvěšeno:5.6.2024 Sejmuto: 8.7.2024 Dokument: Kategorie: Závěrečné účty obce
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejněných dokumentech Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska
Vyvěšeno:30.6.2023 Sejmuto: 30.6.2024 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Schválené dokumenty SPROOV (vranovsko)
Vyvěšeno:7.7.2023 Sejmuto: 30.6.2024 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce
Vyvěšeno:30.4.2024 Sejmuto: 30.6.2024 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Závěrečný účet obce Oslnovice za rok 2022 včetně příloh
Vyvěšeno:30.6.2023 Sejmuto: 30.6.2024 Dokument: Kategorie: Závěrečné účty obce
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu VAK Znojemsko včetně příloh za rok 2022
Vyvěšeno:7.6.2024 Sejmuto: 28.6.2024 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu Sdružení Vranovsko včetně příloh za rok 2023
Vyvěšeno:24.5.2024 Sejmuto: 27.6.2024 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Výsledky voleb do EP v obci Oslnovice
Vyvěšeno:10.6.2024 Sejmuto: 25.6.2024 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 25.6.2024
Vyvěšeno:16.6.2024 Sejmuto: 25.6.2024 Dokument: Kategorie: Pozvánky a zasedání zastupitelstva obce
Název dokumentu:
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do EP 7.- 8.6.2024
Vyvěšeno:22.4.2024 Sejmuto: 8.6.2024 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského Parlamentu
Vyvěšeno:23.5.2024 Sejmuto: 8.6.2024 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh opatření obecné povahy - jasan
Vyvěšeno:16.5.2024 Sejmuto: 31.5.2024 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška daň z nemovitých věcí na rok 2024
Vyvěšeno:30.4.2024 Sejmuto: 30.5.2024 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška daň z nemovitých věcí na rok 2024
Vyvěšeno:15.4.2024 Sejmuto: 15.5.2024 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Schválený rozpočet obce na rok 2023
Vyvěšeno:27.4.2023 Sejmuto: 30.4.2024 Dokument: Kategorie: Rozpočty obce
Název dokumentu:
Rozpočtové opatření 1-2023
Vyvěšeno:28.4.2023 Sejmuto: 30.4.2024 Dokument: Kategorie: Rozpočty obce
Název dokumentu:
Rozpočtové opatření 2-2023
Vyvěšeno:12.5.2023 Sejmuto: 30.4.2024 Dokument: Kategorie: Rozpočty obce
Název dokumentu:
Rozpočtové opatření 3-2023
Vyvěšeno:16.6.2023 Sejmuto: 30.4.2024 Dokument: Kategorie: Rozpočty obce
Název dokumentu:
Rozpočtové opatření 4-2023
Vyvěšeno:13.7.2023 Sejmuto: 30.4.2024 Dokument: Kategorie: Rozpočty obce
Název dokumentu:
Rozpočtové opatření 5-2023
Vyvěšeno:14.8.2023 Sejmuto: 30.4.2024 Dokument: Kategorie: Rozpočty obce
Název dokumentu:
Rozpočtové opatření 6-2023
Vyvěšeno:12.9.2023 Sejmuto: 30.4.2024 Dokument: Kategorie: Rozpočty obce
Název dokumentu:
Rozpočtové opatření 7-2023
Vyvěšeno:13.10.2023 Sejmuto: 30.4.2024 Dokument: Kategorie: Rozpočty obce
Název dokumentu:
Rozpočtové opatření 8-2023
Vyvěšeno:15.11.2023 Sejmuto: 30.4.2024 Dokument: Kategorie: Rozpočty obce
Název dokumentu:
Rozpočtové opatření 9-2023
Vyvěšeno:15.12.2023 Sejmuto: 30.4.2024 Dokument: Kategorie: Rozpočty obce
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu obce Oslnovice na rok 2024
Vyvěšeno:25.3.2024 Sejmuto: 30.4.2024 Dokument: Kategorie: Rozpočty obce
Název dokumentu:
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Oslnovice na roky 2026-2027
Vyvěšeno:25.3.2024 Sejmuto: 30.4.2024 Dokument: Kategorie: Rozpočty obce
Název dokumentu:
Oznámení vyhlášení obnovy katastrálního operátu k.ú. Jazovice
Vyvěšeno:2.4.2024 Sejmuto: 17.4.2024 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ KE KONCEPCI „Akční plán zlepšování kvality ovzduší Jihomoravského kraje
Vyvěšeno:29.3.2024 Sejmuto: 17.4.2024 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 10.4.2024
Vyvěšeno:3.4.2024 Sejmuto: 10.4.2024 Dokument: Kategorie: Pozvánky a zasedání zastupitelstva obce
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu a Střednědobého výhledu rozpočtu mikroregionu Vranovsko na rok 2023
Vyvěšeno:7.3.2024 Sejmuto: 5.4.2024 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Schválený rozpočet na rok 2023 a Schválený střednědobý výhled rozpočtu Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí vranovska na období let 2024-2028
Vyvěšeno:27.3.2023 Sejmuto: 31.3.2024 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v kú Oslnovice
Vyvěšeno:14.3.2024 Sejmuto: 29.3.2024 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Opatření obecné povahy kormorán
Vyvěšeno:11.3.2024 Sejmuto: 26.3.2024 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Akční plán zlepšování kvality ovzduší Jihomoravského kraje-koncepce
Vyvěšeno:26.2.2024 Sejmuto: 18.3.2024 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba
Vyvěšeno:24.1.2024 Sejmuto: 29.2.2024 Dokument: Kategorie: Dražební vyhlášky
Název dokumentu:
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 28.2.2024
Vyvěšeno:21.2.2024 Sejmuto: 28.2.2024 Dokument: Kategorie: Pozvánky a zasedání zastupitelstva obce
Název dokumentu:
Opatření obecné povahy kormorán
Vyvěšeno:24.1.2024 Sejmuto: 12.2.2024 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - Nabídka pozemků k pronájmu
Vyvěšeno:8.11.2023 Sejmuto: 6.2.2024 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Přerušení dodávky elektřiny - Obec Oslnovice 22.1.2024
Vyvěšeno:28.12.2023 Sejmuto: 22.1.2024 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Opatření obecné povahy bobr
Vyvěšeno:19.12.2023 Sejmuto: 5.1.2024 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Zveřejňování - Jemnický mikroregion
Vyvěšeno:20.12.2022 Sejmuto: 31.12.2023 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejněných dokumentech VAK ZNOJEMSKO
Vyvěšeno:14.10.2023 Sejmuto: 31.12.2023 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Seznam parcelních čísel u kterých není jednoznačně určen vlastník
Vyvěšeno:22.10.2023 Sejmuto: 31.12.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2022-2023
Vyvěšeno:30.4.2020 Sejmuto: 31.12.2023 Dokument: Kategorie: Rozpočty obce
Název dokumentu:
Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2023
Vyvěšeno:21.12.2022 Sejmuto: 31.12.2023 Dokument: Kategorie: Rozpočty obce
Název dokumentu:
Oznámení dle zákona č.250/2020 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Vyvěšeno:1.1.2023 Sejmuto: 31.12.2023 Dokument: Kategorie: Rozpočty obce
Název dokumentu:
Opatření obecné povahy - lesy-doplnění
Vyvěšeno:7.11.2022 Sejmuto: 31.12.2023 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Publicita podpory provozu prodejny Jednoty v roce 2022
Vyvěšeno:25.1.2023 Sejmuto: 29.12.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu a SDR na rok 2024-VAK Znojemsko
Vyvěšeno:27.11.2023 Sejmuto: 22.12.2023 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 18.12.2023
Vyvěšeno:11.12.2023 Sejmuto: 18.12.2023 Dokument: Kategorie: Pozvánky a zasedání zastupitelstva obce
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu a Střednědobého návrhu rozpočtu mikroregionu Jemnicko na rok 2023
Vyvěšeno:15.11.2023 Sejmuto: 11.12.2023 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Návrh opatření obecné povahy - bobr
Vyvěšeno:1.11.2023 Sejmuto: 22.11.2023 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Přerušení dodávky elektřiny - Obec
Vyvěšeno:7.10.2023 Sejmuto: 31.10.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 25.10.2023
Vyvěšeno:18.10.2023 Sejmuto: 25.10.2023 Dokument: Kategorie: Pozvánky a zasedání zastupitelstva obce
Název dokumentu:
Seznam parcelních čísel kde není jednoznačně znám vlastník
Vyvěšeno:19.8.2019 Sejmuto: 22.10.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška ZUR JMK
Vyvěšeno:28.8.2023 Sejmuto: 10.10.2023 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Přerušení dodávky elektřiny - Chmelnice 27.9.
Vyvěšeno:5.9.2023 Sejmuto: 29.9.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Sdělení - usmrcování kormorána velkého

 

 

Vyvěšeno:7.8.2023 Sejmuto: 30.8.2023 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Záměr pronájmu bunkru parc.č. St. 437
Vyvěšeno:31.7.2023 Sejmuto: 29.8.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 29.8.2023
Vyvěšeno:22.8.2023 Sejmuto: 29.8.2023 Dokument: Kategorie: Pozvánky a zasedání zastupitelstva obce
Název dokumentu:
Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Vyvěšeno:12.7.2023 Sejmuto: 27.7.2023 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu VAK Znojemsko včetně příloh za rok 2022
Vyvěšeno:1.6.2023 Sejmuto: 24.7.2023 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejněných dokumentech VAK ZNOJEMSKO
Vyvěšeno:29.6.2022 Sejmuto: 30.6.2023 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu Sdružení Vranovsko včetně příloh za rok 2022
Vyvěšeno:26.5.2023 Sejmuto: 30.6.2023 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu DSO Jemnicko za rok 2022
Vyvěšeno:6.6.2023 Sejmuto: 30.6.2023 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Závěrečný účet obce Oslnovice za rok 2021
Vyvěšeno:11.7.2022 Sejmuto: 30.6.2023 Dokument: Kategorie: Závěrečné účty obce
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu obce Oslnovice za rok 2022 včetně příloh
Vyvěšeno:30.5.2023 Sejmuto: 30.6.2023 Dokument: Kategorie: Závěrečné účty obce
Název dokumentu:
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 19.6.2023
Vyvěšeno:11.6.2023 Sejmuto: 19.6.2023 Dokument: Kategorie: Pozvánky a zasedání zastupitelstva obce
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška daň z nemovitých věcí na rok 2023
Vyvěšeno:25.4.2023 Sejmuto: 25.5.2023 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Schválený rozpočet na rok 2022 a SDvR na období let 2023-2027 Sdružení vranovskoSdružení
Vyvěšeno:25.4.2022 Sejmuto: 30.4.2023 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2023 vranovsko
Vyvěšeno:2.2.2023 Sejmuto: 30.4.2023 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Schválený rozpočet obce na rok 2022
Vyvěšeno:2.5.2022 Sejmuto: 30.4.2023 Dokument: Kategorie: Rozpočty obce
Název dokumentu:
Rozpočtové opatření 1-2022
Vyvěšeno:13.5.2022 Sejmuto: 30.4.2023 Dokument: Kategorie: Rozpočty obce
Název dokumentu:
Rozpočtové opatření 2-2022
Vyvěšeno:13.6.2022 Sejmuto: 30.4.2023 Dokument: Kategorie: Rozpočty obce
Název dokumentu:
Rozpočtové opatření 3-2022
Vyvěšeno:11.7.2022 Sejmuto: 30.4.2023 Dokument: Kategorie: Rozpočty obce
Název dokumentu:
Rozpočtové opatření 4-2022
Vyvěšeno:15.8.2022 Sejmuto: 30.4.2023 Dokument: Kategorie: Rozpočty obce
Název dokumentu:
Rozpočtové opatření 5-2022
Vyvěšeno:12.9.2022 Sejmuto: 30.4.2023 Dokument: Kategorie: Rozpočty obce
Název dokumentu:
Rozpočtové opatření 6-2022
Vyvěšeno:10.10.2022 Sejmuto: 30.4.2023 Dokument: Kategorie: Rozpočty obce
Název dokumentu:
Rozpočtové opatření 7-2022
Vyvěšeno:14.11.2022 Sejmuto: 30.4.2023 Dokument: Kategorie: Rozpočty obce
Název dokumentu:
Rozpočtové opatření 8-2022
Vyvěšeno:15.12.2022 Sejmuto: 30.4.2023 Dokument: Kategorie: Rozpočty obce
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok
Vyvěšeno:1.4.2023 Sejmuto: 27.4.2023 Dokument: Kategorie: Rozpočty obce
Název dokumentu:
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 17.4.2023
Vyvěšeno:9.4.2023 Sejmuto: 17.4.2023 Dokument: Kategorie: Pozvánky a zasedání zastupitelstva obce
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu a Střednědobého výhledu rozpočtu mikroregionu Vranovsko na rok 2023
Vyvěšeno:23.2.2023 Sejmuto: 27.3.2023 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 27.2.2022
Vyvěšeno:20.2.2023 Sejmuto: 27.3.2023 Dokument: Kategorie: Pozvánky a zasedání zastupitelstva obce
Název dokumentu:
Nabídka pozemků k pronájmu (Státní pozemkový úřad) KN 499
Vyvěšeno:2.11.2022 Sejmuto: 7.2.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby Prezidenta ČR
Vyvěšeno:29.11.2022 Sejmuto: 28.1.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta ČR
Vyvěšeno:20.12.2022 Sejmuto: 28.1.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení dle zákona č.250/2020 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Vyvěšeno:1.1.2022 Sejmuto: 1.1.2023 Dokument: Kategorie: Rozpočty obce
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejněných dokumentech VAK ZNOJEMSKO
Vyvěšeno:24.2.2022 Sejmuto: 31.12.2022 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejněných dokumentech VAK ZNOJEMSKO
Vyvěšeno:19.6.2022 Sejmuto: 31.12.2022 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejněných dokumentech VAK ZNOJEMSKO
Vyvěšeno:29.9.2022 Sejmuto: 31.12.2022 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2022
Vyvěšeno:30.12.2021 Sejmuto: 31.12.2022 Dokument: Kategorie: Rozpočty obce
Název dokumentu:
Opatření obecné povahy - lesy
Vyvěšeno:13.4.2020 Sejmuto: 31.12.2022 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Opatření obecné povahy lesy- příloha rozšiřující
Vyvěšeno:30.7.2020 Sejmuto: 31.12.2022 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Opatření obecné povahy - lesy- doplnění
Vyvěšeno:16.9.2021 Sejmuto: 31.12.2022 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Opatření obecné povahy-zalesňování
Vyvěšeno:4.9.2019 Sejmuto: 31.12.2022 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Opatření obecné povahy-vyhláška lesy
Vyvěšeno:12.12.2019 Sejmuto: 31.12.2022 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu a SDR na rok 2023-VAK Znojemsko
Vyvěšeno:4.12.2022 Sejmuto: 22.12.2022 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 16.12.2022
Vyvěšeno:9.12.2022 Sejmuto: 16.12.2022 Dokument: Kategorie: Pozvánky a zasedání zastupitelstva obce
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu a Střednědobého návrhu rozpočtu mikroregionu Jemnicko na rok 2023
Vyvěšeno:7.11.2022 Sejmuto: 12.12.2022 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Záměr změny v pronájmu pozemků ZD Korolupy
Vyvěšeno:23.11.2022 Sejmuto: 8.12.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Výsledek voleb do zastupitelstva obce Oslnovice
Vyvěšeno:26.9.2022 Sejmuto: 31.10.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Informace o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oslnovice
Vyvěšeno:14.10.2022 Sejmuto: 21.10.2022 Dokument: Kategorie: Pozvánky a zasedání zastupitelstva obce
Název dokumentu:
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstva obce Oslnovice
Vyvěšeno:9.8.2022 Sejmuto: 24.9.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstva obce Oslnovice
Vyvěšeno:7.9.2022 Sejmuto: 24.9.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Přerušení dodávky elektřiny - Penkyřák
Vyvěšeno:7.8.2022 Sejmuto: 22.9.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 19.9.2022
Vyvěšeno:12.9.2022 Sejmuto: 19.9.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Územní rozhodnutí - Oslnovice_Farářka:NNpřip.roz.DS " číslo stavby 1030041123
Vyvěšeno:31.8.2022 Sejmuto: 15.9.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy úprava provozu Oslnovice
Vyvěšeno:29.8.2022 Sejmuto: 13.9.2022 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Zahájení územního řízení-elektrifikace Farářky
Vyvěšeno:28.7.2022 Sejmuto: 29.8.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Přerušení dodávky elektřiny - Penkyřák
Vyvěšeno:28.7.2022 Sejmuto: 19.8.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Informace o volbách do zastupitelstev obcí
Vyvěšeno:25.6.2022 Sejmuto: 20.7.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Počet zastupitelů volených do zastupitelstva obce Oslnovice ve volbách ve dnech 23.-24.9.2022
Vyvěšeno:28.6.2022 Sejmuto: 19.7.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - uzavírka
Vyvěšeno:29.6.2022 Sejmuto: 14.7.2022 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu Sdružení Vranovsko včetně příloh za rok 2021
Vyvěšeno:25.5.2022 Sejmuto: 12.7.2022 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021 včetně příloh
Vyvěšeno:10.6.2022 Sejmuto: 11.7.2022 Dokument: Kategorie: Závěrečné účty obce
Název dokumentu:
Oznámení o schválených dokumentech VaK Znojemsko
Vyvěšeno:7.7.2021 Sejmuto: 30.6.2022 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Schválené dokumenty Sdružení Vranovsko
Vyvěšeno:20.7.2021 Sejmuto: 30.6.2022 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejněných dokumentech VAK ZNOJEMSKO
Vyvěšeno:2.8.2021 Sejmuto: 30.6.2022 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejněných dokumentech VAK ZNOJEMSKO
Vyvěšeno:19.10.2021 Sejmuto: 30.6.2022 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Závěrečný účet obce Oslnovice za rok 2020
Vyvěšeno:12.7.2021 Sejmuto: 30.6.2022 Dokument: Kategorie: Závěrečné účty obce
Název dokumentu:
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 27.6.2022
Vyvěšeno:20.6.2022 Sejmuto: 27.6.2022 Dokument: Kategorie: Pozvánky a zasedání zastupitelstva obce
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu VAK znojemsko včetně příloh
Vyvěšeno:3.6.2022 Sejmuto: 22.6.2022 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
Vyvěšeno:23.5.2022 Sejmuto: 17.6.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Hromadný předpis daně z nemovitých věcí - veřejná vyhláška
Vyvěšeno:25.4.2022 Sejmuto: 31.5.2022 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu obce na rok 2022
Vyvěšeno:31.3.2022 Sejmuto: 2.5.2022 Dokument: Kategorie: Rozpočty obce
Název dokumentu:
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2024-2025
Vyvěšeno:31.3.2022 Sejmuto: 2.5.2022 Dokument: Kategorie: Rozpočty obce
Název dokumentu:
Informace vlastníkům lesů
Vyvěšeno:6.1.2022 Sejmuto: 30.4.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Rozpočet obce na rok 2021
Vyvěšeno:11.4.2021 Sejmuto: 30.4.2022 Dokument: Kategorie: Rozpočty obce
Název dokumentu:
Rozpočtové opatření 1-2021
Vyvěšeno:19.4.2021 Sejmuto: 30.4.2022 Dokument: Kategorie: Rozpočty obce
Název dokumentu:
Rozpočtové opatření 2-2021
Vyvěšeno:19.5.2021 Sejmuto: 30.4.2022 Dokument: Kategorie: Rozpočty obce
Název dokumentu:
Rozpočtové opatření 3-2021
Vyvěšeno:21.6.2021 Sejmuto: 30.4.2022 Dokument: Kategorie: Rozpočty obce
Název dokumentu:
Rozpočtové opatření 4-2021
Vyvěšeno:19.7.2021 Sejmuto: 30.4.2022 Dokument: Kategorie: Rozpočty obce
Název dokumentu:
Rozpočtové opatření 5-2021
Vyvěšeno:16.8.2021 Sejmuto: 30.4.2022 Dokument: Kategorie: Rozpočty obce
Název dokumentu:
Oznámení dle zákona č.250/2020 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Vyvěšeno:1.1.2021 Sejmuto: 30.4.2022 Dokument: Kategorie: Rozpočty obce
Název dokumentu:
Rozpočtové opatření 6-2021
Vyvěšeno:17.9.2021 Sejmuto: 30.4.2022 Dokument: Kategorie: Rozpočty obce
Název dokumentu:
Rozpočtové opatření 7-2021
Vyvěšeno:18.10.2021 Sejmuto: 30.4.2022 Dokument: Kategorie: Rozpočty obce
Název dokumentu:
Rozpočtové opatření 8-2021
Vyvěšeno:15.11.2021 Sejmuto: 30.4.2022 Dokument: Kategorie: Rozpočty obce
Název dokumentu:
Rozpočtové opatření 9-2021
Vyvěšeno:15.12.2021 Sejmuto: 30.4.2022 Dokument: Kategorie: Rozpočty obce
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu a Střednědobého návrhu rozpočtu sdružení Vranovsko na rok 2022
Vyvěšeno:20.3.2022 Sejmuto: 25.4.2022 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu DSO Jemnicko
Vyvěšeno:27.3.2022 Sejmuto: 25.4.2022 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Přerušení dodávky elektřiny Chmelnice 20.4.2022
Vyvěšeno:3.4.2022 Sejmuto: 21.4.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2022
Vyvěšeno:12.4.2022 Sejmuto: 19.4.2022 Dokument: Kategorie: Pozvánky a zasedání zastupitelstva obce
Název dokumentu:
Rozpočtové provizorium Sdružení Vranovsko
Vyvěšeno:28.12.2021 Sejmuto: 31.3.2022 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška místní poplatky vyměření rok 2019
Vyvěšeno:4.1.2022 Sejmuto: 31.3.2022 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
EVL Údolí Dyje, návrh
Vyvěšeno:27.2.2022 Sejmuto: 14.3.2022 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
OZV, kterou se mění OZV č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství , ze dne 15.11.2021
Vyvěšeno:2.2.2022 Sejmuto: 17.2.2022 Dokument: Kategorie: Obecně závazné vyhlášky obce
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění právního předpisu OZV 3/2021
Vyvěšeno:2.2.2022 Sejmuto: 17.2.2022 Dokument: Kategorie: Obecně závazné vyhlášky obce
Název dokumentu:
Oznámení o vyhlášení právního předpisu OZV 4/2021
Vyvěšeno:2.2.2022 Sejmuto: 17.2.2022 Dokument: Kategorie: Obecně závazné vyhlášky obce
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění právního předpisu OZV 1/2022
Vyvěšeno:2.2.2022 Sejmuto: 17.2.2022 Dokument: Kategorie: Obecně závazné vyhlášky obce
Název dokumentu:
Nabídka pozemků k pronájmu (Státní pozemkový úřad) KN 499
Vyvěšeno:3.11.2021 Sejmuto: 1.2.2022 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Ořez stromů okolo elektrického vedení
Vyvěšeno:8.12.2021 Sejmuto: 31.1.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 31.1.2022
Vyvěšeno:23.1.2022 Sejmuto: 31.1.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
zahájení řízení - chodník Oslnovice
Vyvěšeno:23.12.2021 Sejmuto: 25.1.2022 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejněných dokumentech VAK ZNOJEMSKO
Vyvěšeno:14.1.2021 Sejmuto: 31.12.2021 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejněných dokumentech VAK ZNOJEMSKO
Vyvěšeno:4.12.2021 Sejmuto: 31.12.2021 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Obecně závazná vyhláška obce Oslnovice č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Vyvěšeno:16.11.2021 Sejmuto: 31.12.2021 Dokument: Kategorie: Obecně závazné vyhlášky obce
Název dokumentu:
Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2021
Vyvěšeno:3.1.2021 Sejmuto: 31.12.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočty obce
Název dokumentu:
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 27.12.2021
Vyvěšeno:20.12.2021 Sejmuto: 27.12.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu na rok 2022-VAK Znojemsko
Vyvěšeno:4.12.2021 Sejmuto: 21.12.2021 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Návrh střednědobého výhledu VAK Znojemsko na období 2023-2025
Vyvěšeno:4.12.2021 Sejmuto: 21.12.2021 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Jemnický mikroregion-návrh rozpočtu svazku na rok 2022
Vyvěšeno:22.11.2021 Sejmuto: 13.12.2021 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023-2025 Jemnický mikroregion
Vyvěšeno:22.11.2021 Sejmuto: 13.12.2021 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce 4-2021
Vyvěšeno:8.11.2021 Sejmuto: 15.11.2021 Dokument: Kategorie: Pozvánky a zasedání zastupitelstva obce
Název dokumentu:
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do PS ČR
Vyvěšeno:24.8.2021 Sejmuto: 10.10.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o době a místu konání voleb do PS Parlamentu ČR
Vyvěšeno:19.9.2021 Sejmuto: 10.10.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu
Vyvěšeno:13.9.2021 Sejmuto: 6.10.2021 Dokument: Kategorie: Dražební vyhlášky
Název dokumentu:
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 27.9.2021
Vyvěšeno:19.9.2021 Sejmuto: 28.9.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 20.9. 2021 a 27.9.2021
Vyvěšeno:31.8.2021 Sejmuto: 27.9.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - rozhodnutí-stavební povolení silnice Korolupy -Vysočany
Vyvěšeno:5.9.2021 Sejmuto: 23.9.2021 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Oznámení o konání 1. zasedání OVK pro volby do PS Parlamentu ČR
Vyvěšeno:13.9.2021 Sejmuto: 20.9.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2021-2022
Vyvěšeno:6.4.2018 Sejmuto: 19.9.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočty obce
Název dokumentu:
žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb,
Vyvěšeno:26.8.2019 Sejmuto: 10.9.2021 Dokument: Kategorie: Informace dle zákona 106-1999 Sb
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška stavba silnice Korolupy-Vysočany
Vyvěšeno:23.7.2021 Sejmuto: 11.8.2021 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
OZV-2-2021 zrušující OZV -1-2002 Řád veřejného pohřebiště
Vyvěšeno:28.6.2021 Sejmuto: 13.7.2021 Dokument: Kategorie: Obecně závazné vyhlášky obce
Název dokumentu:
Řád veřejného pohřebiště obce Oslnovice
Vyvěšeno:28.6.2021 Sejmuto: 13.7.2021 Dokument: Kategorie: Pozvánky a zasedání zastupitelstva obce
Název dokumentu:
Informace o schválených dokumentech VAK
Vyvěšeno:23.7.2020 Sejmuto: 30.6.2021 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Oznámení o uložených dokumentech Vranovsko 2020
Vyvěšeno:15.7.2020 Sejmuto: 30.6.2021 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejněných dokumentech VAK Znojemsko
Vyvěšeno:23.7.2020 Sejmuto: 30.6.2021 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
rozpočtové provizorium 2021 vranovsko
Vyvěšeno:11.11.2020 Sejmuto: 30.6.2021 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Závěrečný účet VAK Znojemsko
Vyvěšeno:2.6.2021 Sejmuto: 30.6.2021 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Závěrečný účet za rok 2019 schválený zastupitelstvem obce
Vyvěšeno:13.7.2020 Sejmuto: 30.6.2021 Dokument: Kategorie: Závěrečné účty obce
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020 včetně příloh
Vyvěšeno:11.6.2021 Sejmuto: 30.6.2021 Dokument: Kategorie: Závěrečné účty obce
Název dokumentu:
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 28.6.2021
Vyvěšeno:20.6.2021 Sejmuto: 28.6.2021 Dokument: Kategorie: Pozvánky a zasedání zastupitelstva obce
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu a SDR pro rok 2021 Vranovsko
Vyvěšeno:28.5.2021 Sejmuto: 24.6.2021 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu Sdružení Vranovsko včetně příloh
Vyvěšeno:2.6.2021 Sejmuto: 24.6.2021 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí
Vyvěšeno:26.4.2021 Sejmuto: 31.5.2021 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Dražební vyhláška
Vyvěšeno:19.4.2021 Sejmuto: 20.5.2021 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Rozpočtová opatření Vranovsko 2020
Vyvěšeno:15.7.2020 Sejmuto: 30.4.2021 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu Jemnický mikroregion
Vyvěšeno:11.4.2021 Sejmuto: 30.4.2021 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Rozpočet obce na rok 2020
Vyvěšeno:30.4.2020 Sejmuto: 30.4.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočty obce
Název dokumentu:
Rozpočtové opatření 1-2020
Vyvěšeno:22.5.2020 Sejmuto: 30.4.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočty obce
Název dokumentu:
Rozpočtové opatření č.6-2020
Vyvěšeno:26.10.2020 Sejmuto: 30.4.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočty obce
Název dokumentu:
rozpočtové opatření 7-2020
Vyvěšeno:23.11.2020 Sejmuto: 30.4.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočty obce
Název dokumentu:
Rozpočtové opatření č. 8-2020
Vyvěšeno:20.12.2020 Sejmuto: 30.4.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočty obce
Název dokumentu:
OZV-1-2021 O místním poplatku z pobytu
Vyvěšeno:31.3.2021 Sejmuto: 15.4.2021 Dokument: Kategorie: Obecně závazné vyhlášky obce
Název dokumentu:
Záměr obce prodej oddělených částí pozemků parc.č. 531 a 20 a 1458/1
Vyvěšeno:12.3.2021 Sejmuto: 31.3.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Rozpočtové opatření č. 2/2020
Vyvěšeno:15.6.2020 Sejmuto: 31.3.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočty obce
Název dokumentu:
Rozpočtové opatření č. 3-2020
Vyvěšeno:15.7.2020 Sejmuto: 31.3.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočty obce
Název dokumentu:
Rozpočtové opatření 4-2020
Vyvěšeno:20.8.2020 Sejmuto: 31.3.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočty obce
Název dokumentu:
Rozpočtové opatření 5-2020
Vyvěšeno:25.9.2020 Sejmuto: 31.3.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočty obce
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu obce na rok 2021
Vyvěšeno:13.3.2021 Sejmuto: 31.3.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočty obce
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška místní poplatky vyměření rok 2018
Vyvěšeno:4.1.2021 Sejmuto: 31.3.2021 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 29.3.2021
Vyvěšeno:22.3.2021 Sejmuto: 29.3.2021 Dokument: Kategorie: Pozvánky a zasedání zastupitelstva obce
Název dokumentu:
Dražební vyhláška
Vyvěšeno:18.12.2020 Sejmuto: 23.3.2021 Dokument: Kategorie: Dražební vyhlášky
Název dokumentu:
Oznámení vlastníkům lesů
Vyvěšeno:17.1.2021 Sejmuto: 28.2.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Nabídka pozemků k pronájmu (Státní pozemkový úřad) KN 499
Vyvěšeno:4.11.2020 Sejmuto: 2.2.2021 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Nařízení pracovní povinnosti
Vyvěšeno:7.1.2021 Sejmuto: 22.1.2021 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2020 Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí vranovska
Vyvěšeno:7.1.2020 Sejmuto: 1.1.2021 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění dokumentů VAK Znojemsko
Vyvěšeno:21.10.2020 Sejmuto: 31.12.2020 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh SVR do roku 2024 Vak Znojemsko
Vyvěšeno:1.12.2020 Sejmuto: 31.12.2020 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejněných dokumentech Jemnického mikroregionu
Vyvěšeno:14.10.2019 Sejmuto: 31.12.2020 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Zveřejnění dokumentů Jemnického mikroregionu
Vyvěšeno:29.11.2019 Sejmuto: 31.12.2020 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Oznámení o schválených dokumentech VAK
Vyvěšeno:18.1.2020 Sejmuto: 31.12.2020 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Záměr změny smlouvy o zemědělském pachtu
Vyvěšeno:23.11.2020 Sejmuto: 31.12.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr pronájmu lesních pozemků
Vyvěšeno:23.11.2020 Sejmuto: 31.12.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2020
Vyvěšeno:31.12.2019 Sejmuto: 31.12.2020 Dokument: Kategorie: Rozpočty obce
Název dokumentu:
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 28.12.2020
Vyvěšeno:20.12.2020 Sejmuto: 28.12.2020 Dokument: Kategorie: Pozvánky a zasedání zastupitelstva obce
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh SVR do roku 2024 Jemnický mikroregion
Vyvěšeno:22.11.2020 Sejmuto: 14.12.2020 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška OÚ Oslnovice poplatky za rok 2017

Obecní úřad Oslnovice jako správce daně v souladu s §10 zákona 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen daňový řád), v souladu s § 50 odst. 1 daňového řádu oznamuje, že od 29. 9. 2020 do 30.11.2020 v budově obecního úřadu, je ve dnech pondělí od 14.00 do 19.00 a pátek 9.00 do 12.00 zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.j. OUOs-001/2020, kterým je vyměřen místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2017, všem poplatníkům, kteří nezaplatili uvedený poplatek včas nebo ve správné výši podle obecně závazné vyhlášky obce Oslnovice č. 1/2016. Za den doručení tohoto hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění (§50 odst.2 daňového řádu). Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu jsou poplatníkovi zpřístupněny pouze údaje jemu stanovenému poplatku (§50 odst.3 daňového řádu). Proti vyměření místního poplatku se mohou poplatníci uvedeni v tomto hromadném předpisném seznamu odvolat písemně nebo ústně do protokolu u správce daně ve lhůtě 30 dnů ode dne, který následuje po dni ukončení vyložení tohoto hromadného předpisného seznamu. Vyměřený místní poplatek je splatný v náhradní lhůtě do 15 dnů ode dne nabytí právní moci hromadného předpisného seznamu. Splatný a nezaplacený místní poplatek, včetně příslušenství, se vymáhá výkonem daňové nebo soudní exekuce.

Vyvěšeno:29.9.2020 Sejmuto: 30.11.2020 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Oznámení o vydání Aktualizace č.1 a č.2 Zásad územního rozvoje JMK
Vyvěšeno:18.10.2020 Sejmuto: 2.11.2020 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 23.10.2020
Vyvěšeno:16.10.2020 Sejmuto: 23.10.2020 Dokument: Kategorie: Pozvánky a zasedání zastupitelstva obce
Název dokumentu:
Oznámení o konání voleb do Zastupitelstva JMK a Senátu PČR
Vyvěšeno:17.9.2020 Sejmuto: 11.10.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Zastupitelstev Jihomoravského kraje a Senátu Parlamentu ČR
Vyvěšeno:17.8.2020 Sejmuto: 10.10.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Výzva vlastníkům lesa 1-20
Vyvěšeno:20.1.2020 Sejmuto: 30.9.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o zamýšleném převodu
Vyvěšeno:30.6.2020 Sejmuto: 30.9.2020 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce
Vyvěšeno:30.7.2020 Sejmuto: 7.8.2020 Dokument: Kategorie: Pozvánky a zasedání zastupitelstva obce
Název dokumentu:
Dražební vyhláška
Vyvěšeno:9.6.2020 Sejmuto: 6.8.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Nabídka pozemků k pronájmu
Vyvěšeno:5.5.2020 Sejmuto: 4.8.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu sdružení DSO Vranovsko
Vyvěšeno:12.3.2020 Sejmuto: 30.6.2020 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu "Sdružení" vranovsko za rok 2019 včetně příloh
Vyvěšeno:22.5.2020 Sejmuto: 30.6.2020 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu VAK Znojemsko včetně příloh
Vyvěšeno:8.6.2020 Sejmuto: 30.6.2020 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu Jemnický mikroregion
Vyvěšeno:5.6.2020 Sejmuto: 30.6.2020 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejněných dokumentech VaK Znojemsko
Vyvěšeno:28.6.2019 Sejmuto: 30.6.2020 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 29.6.2020
Vyvěšeno:21.6.2020 Sejmuto: 30.6.2020 Dokument: Kategorie: Pozvánky a zasedání zastupitelstva obce
Název dokumentu:
Rozpočtové opatření č. 8-2019
Vyvěšeno:22.4.2020 Sejmuto: 30.6.2020 Dokument: Kategorie: Rozpočty obce
Název dokumentu:
Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2022-2023
Vyvěšeno:9.3.2019 Sejmuto: 30.6.2020 Dokument: Kategorie: Rozpočty obce
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019 včetně příloh
Vyvěšeno:12.6.2020 Sejmuto: 30.6.2020 Dokument: Kategorie: Závěrečné účty obce
Název dokumentu:
Závěrečný účet obce Oslnovice za rok 2018 včetně příloh
Vyvěšeno:8.7.2019 Sejmuto: 30.6.2020 Dokument: Kategorie: Závěrečné účty obce
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění dokumentů VAK Znojemsko
Vyvěšeno:18.7.2019 Sejmuto: 30.6.2020 Dokument: Kategorie: Závěrečné účty obce
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejněných dokumentech sdružení Vranovsko
Vyvěšeno:18.7.2019 Sejmuto: 30.6.2020 Dokument: Kategorie: Závěrečné účty obce
Název dokumentu:
Záměr obce prodej pozemků uvnitř nemovitostí fyzických osob
Vyvěšeno:12.6.2020 Sejmuto: 29.6.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška 2.aktualizace ZÚR JMK
Vyvěšeno:17.5.2020 Sejmuto: 26.6.2020 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - návrh aktualizace ZÚR JMK
Vyvěšeno:7.5.2020 Sejmuto: 22.6.2020 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
OZV 1-2020 o místním poplatku z pobytu
Vyvěšeno:23.4.2020 Sejmuto: 31.5.2020 Dokument: Kategorie: Obecně závazné vyhlášky obce
Název dokumentu:
OZV 2-2020 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a části měst
Vyvěšeno:23.4.2020 Sejmuto: 31.5.2020 Dokument: Kategorie: Obecně závazné vyhlášky obce
Název dokumentu:
OZV 3-2020 o místním poplatku ze vstupného
Vyvěšeno:23.4.2020 Sejmuto: 31.5.2020 Dokument: Kategorie: Obecně závazné vyhlášky obce
Název dokumentu:
OZV 4-2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Vyvěšeno:23.4.2020 Sejmuto: 31.5.2020 Dokument: Kategorie: Obecně závazné vyhlášky obce
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška Finančního úřadu
Vyvěšeno:26.4.2020 Sejmuto: 27.5.2020 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška Fú, daň z nemovitých věcí
Vyvěšeno:9.4.2020 Sejmuto: 15.5.2020 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Nabídka pozemků k pronájmu
Vyvěšeno:5.2.2020 Sejmuto: 5.5.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Rozpočet obce na rok 2019
Vyvěšeno:9.4.2019 Sejmuto: 30.4.2020 Dokument: Kategorie: Rozpočty obce
Název dokumentu:
Rozpočtové opatření č. 1-2019
Vyvěšeno:28.6.2019 Sejmuto: 30.4.2020 Dokument: Kategorie: Rozpočty obce
Název dokumentu:
Rozpočtové opatření č.2/2019
Vyvěšeno:18.8.2019 Sejmuto: 30.4.2020 Dokument: Kategorie: Rozpočty obce
Název dokumentu:
Rozpočtové opatření 3,4,5 -2019
Vyvěšeno:10.11.2019 Sejmuto: 30.4.2020 Dokument: Kategorie: Rozpočty obce
Název dokumentu:
Rozpočtové opatření č. 6-2019, č. 7-2019
Vyvěšeno:31.12.2019 Sejmuto: 30.4.2020 Dokument: Kategorie: Rozpočty obce
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu na rok 2020
Vyvěšeno:10.3.2020 Sejmuto: 30.4.2020 Dokument: Kategorie: Rozpočty obce
Název dokumentu:
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na období 2022-2023
Vyvěšeno:10.3.2020 Sejmuto: 30.4.2020 Dokument: Kategorie: Rozpočty obce
Název dokumentu:
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 22.4.2020
Vyvěšeno:15.4.2020 Sejmuto: 22.4.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr - změna pronájmu parc.č. 792-17
Vyvěšeno:1.4.2020 Sejmuto: 22.4.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Vyhlášení nouzového stavu
Vyvěšeno:12.3.2020 Sejmuto: 13.4.2020 Dokument: Kategorie: Veřejné vyhlášky
Název dokumentu:
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
Vyvěšeno:11.2.2020 Sejmuto: 28.2.2020 Dokument: Kategorie: Mikroregion Vranovsko
Název dokumentu:
Obecně závazná vyhláška obce Oslnovice č. 1-2019
Vyvěšeno:15.12.2019 Sejmuto: 1.1.2020 Dokument: Kategorie: Obecně závazné vyhlášky obce
Název dokumentu:
Obecně závazná vyhláška obce Oslnovice č. 2-2019
Vyvěšeno:15.12.2019 Sejmuto: 1.1.2020 Dokument: Kategorie: Obecně závazné vyhlášky obce
Název dokumentu:
Obecně závazná vyhláška obce Oslnovice č. 3-2019
Vyvěšeno:15.12.2019 Sejmuto: 1.1.2020 Dokument: Kategorie: Obecně závazné vyhlášky obce
Název dokumentu:
Obecně závazná vyhláška obce Oslnovice č. 4-2019
Vyvěšeno:15.12.2019 Sejmuto: 1.1.2020 Dokument: Kategorie: Obecně závazné vyhlášky obce
Název dokumentu:
Obecně závazná vyhláška obce Oslnovice č. 5-2019
Vyvěšeno:15.12.2019 Sejmuto: 1.1.2020 Dokument: Kategorie: Obecně závazné vyhlášky obce
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejněných dokumentech VaK Znojemsko
Vyvěšeno:25.9.2019 Sejmuto: 31.12.2019 Dokument: Kategorie: Dokumenty svazku obcí
Název dokumentu:
Odstranění dřevin okolo elektrického zařízení
Vyvěšeno:17.10.2019 Sejmuto: 31.12.2019 Dokument: Kategorie: Mikroregion Vranovsko
Název dokumentu:
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 27.12.2019
Vyvěšeno:20.12.2019 Sejmuto: 31.12.2019 Dokument: Kategorie: Pozvánky a zasedání zastupitelstva obce
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu svazku VaK Znojemsko na rok 2020 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Svazku na roky 2021-2023
Vyvěšeno:29.11.2019 Sejmuto: 31.12.2019 Dokument: Kategorie: Rozpočty obce
Název dokumentu:
Přerušení dodávky elektřiny 5.12.2019
Vyvěšeno:18.11.2019 Sejmuto: 6.12.2019 Dokument: Kategorie: Mikroregion Vranovsko
Název dokumentu:
Výběrové řízení na pozici referent - Městys Vranov nad Dyjí
Vyvěšeno:7.11.2019 Sejmuto: 18.11.2019 Dokument: Kategorie: Mikroregion Vranovsko
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu Jemnického mikroregionu na rok 2020, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2023
Vyvěšeno:14.10.2019 Sejmuto: 18.11.2019 Dokument: Kategorie: Rozpočty obce
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - aktualizace č.1 ZúrJMK a Vyhodnocení vlivu
Vyvěšeno:25.9.2019 Sejmuto: 14.11.2019 Dokument: Kategorie: Informace dle zákona 106-1999 Sb
Název dokumentu:
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 7.11.20198
Vyvěšeno:31.10.2019 Sejmuto: 7.11.2019 Dokument: Kategorie: Mikroregion Vranovsko
Název dokumentu:
Výběrové řízení na úředníka
Vyvěšeno:26.8.2019 Sejmuto: 13.9.2019 Dokument: Kategorie: Mikroregion Vranovsko
Název dokumentu:
Dražební vyhláška
Vyvěšeno:6.8.2019 Sejmuto: 4.9.2019 Dokument: Kategorie: Dražební vyhlášky
Název dokumentu:
Záměr změny pronájmu pozemku parc.č. 792/16
Vyvěšeno:26.7.2019 Sejmuto: 12.8.2019 Dokument: Kategorie: Mikroregion Vranovsko
Název dokumentu:
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 12.8.2019 v 19,30 hod
Vyvěšeno:5.8.2019 Sejmuto: 12.8.2019 Dokument: Kategorie: Pozvánky a zasedání zastupitelstva obce
Název dokumentu:
testovací
Vyvěšeno:1.6.2019 Sejmuto: 25.6.2019 Dokument: Kategorie: Mikroregion Vranovsko
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018 včetně příloh

Závěrečný účet obce za rok 2018 včetně příloh

Vyvěšeno:8.6.2019 Sejmuto: 25.6.2019 Dokument: Kategorie: Závěrečné účty obce
Název dokumentu:
Záměr pronájmu pozemku

797-57

Vyvěšeno:9.6.2019 Sejmuto: 24.6.2019 Dokument: Kategorie: Mikroregion Vranovsko
Název dokumentu:
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 24.6.2019
Vyvěšeno:16.6.2019 Sejmuto: 24.6.2019 Dokument: Kategorie: Pozvánky a zasedání zastupitelstva obce

Odkazy

 

BLOND1 

banner klesti 

logo

logo 

Logoidsjmk 

nav 

Copyright 2024 Obec Oslnovice | Prohlášení o přístupnosti | Prohlášení o používání cookies | Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.